Course code MVI340

MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Valerie Isabelle Lengard Almli
Medvirkende: Paula Varela-Tomasco
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Annet.</p><p>Emnet undervises dersom ressurstilgangen tillater det.</p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
  • Kort introduksjon av anatomi og fysiologi relevant for sensorisk analyse 
  • Metoder innen objektiv sensorikk
  • Instrumentelle målinger av sensorisk kvalitet
  • Kvantitative og kvalitative metoder innen forbruksforskning
  • Statistikk og multivariat analyse av sensoriske data
  • Segmentering av forbrukere, faktorer som påvirker oppfattelse av og preferanse for mat, samt generell forbrukerforståelse 
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne gjennomføre sensoriske tester og forbrukertester, ved hjelp av trenede dommere og utrenede forbrukere. De skal kunne behandle data og tolke resultater fra testene. Studentene skal også kunne innhente, analysere og tolke relevant litteratur, for å kunne diskutere og besvare essensielle problemstillinger/spørsmål innen sensorisk analyse og forbrukerforståelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og selvstudium. Innføring i temaene vil gis gjennom forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner/diskusjoner i seminarer med emneansvarlig til stede.
Læringsstøtte:

Canvas.

valerie.almli@nofima.no 

Mob. 91166405

Pensum:
Harry T. Lawless and Hildegarde Heymann: Sensory Evaluation of Food, Springer, ISSN 1572-0330, 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i sensorisk analyse tilsvarende MVI240, samt kunnskaper i statistikk tilsvarende STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:
Råvare- og teknologikunnskap innen matvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Gruppearbeid og seminarer.
Vurderingsordning:
En ukes hjemmeeksamen, i form av skriftlig rapport over oppgitt emne. Teller 100%
Sensor:
Ekstern sensurering av skriftlig rapport.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Totalt 150 timer. Ca 40 timer forelesninger, 20 timer gruppearbeid, 90 timer selvstudium, inkludert hjemmeeksamen.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Tre ukers intensivkurs. Ca 40 timer forelesninger, 20 timer gruppearbeid fordelt på tre uker.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått