Course code MVI340

MVI340 Sensorisk analyse og forbrukeraksept

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Valerie Isabelle Lengard Almli
Medvirkende: Else Margrethe Hersleth, Paula Alejandra Varela Tomasco
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Annet. Emnet undervises dersom ressurstilgangen tillater det.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Maksimum 50 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i juniblokka.

Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: <p>M-MAT</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Kort introduksjon av anatomi og fysiologi relevant for sensorisk analyse. Metoder innen objektiv sensorikk, instrumentelle målinger av sensorisk kvalitet, kvantitative og kvalitative metoder innen forbruksforskning, statistikk og multivariat analyse av sensoriske data, segmentering av forbrukere, faktorer som påvirker oppfattelse av og preferanse for mat, samt generell forbrukerforståelse.

Læringsutbytte:
Studentene skal kunne gjennomføre sensoriske tester ved hjelp av trenede dommere og utrenede forbrukere, og de skal kunne behandle data og tolke resultater fra disse testene. Studentene skal også kunne innhente, analysere og tolke relevant litteratur, for å kunne diskutere og besvare essensielle problemstillinger/spørsmål innen sensorisk analyse og forbrukerforståelse.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og selvstudium. Innføring i temaene vil gis gjennom forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner/diskusjoner i seminarer med emneansvarlig til stede.
Læringsstøtte:
Lærer vil være tilgjengelig på Fronter og valerie.almli@nofima.no, tlf. 91166405
Pensum:
Harry T. Lawless and Hildegarde Heymann: Sensory Evaluation of Food, Springer, ISSN 1572-0330, 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i sensorisk analyse tilsvarende MVI240, samt kunnskaper i statistikk tilsvarende STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:

Råvare- og teknologikunnskap innen matvitenskap.

Obligatorisk aktivitet:

Gruppearbeid og seminarer.

Vurderingsordning:

En ukes hjemmeeksamen, i form av skriftlig rapport over oppgitt emne. Teller 100%

Sensor:

Ekstern sensurering av skriftlig rapport.Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

Totalt 150 timer. Ca 40 timer forelesninger, 20 timer gruppearbeid, 90 timer selvstudium, inkludert hjemmeeksamen.Opptakskrav:

Realfag

Undervisningstid:

Tre ukers intensivkurs. Ca 40 timer forelesninger, 20 timer gruppearbeid fordelt på tre uker.


 

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått