Course code MVI322

MVI322 Patogene mikroorganismer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Helge Holo
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Vårparallell.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil gi en oversikt over sykdomsfremkallende mikroorganismer som kan spres med mat og drikkevann. Biologi og patogenese. Forebyggende tiltak. Spredningsveier. Toksiner. Epidemiologi. Deteksjon og sporing av smittekilder med moderne molekylærbiologiske metoder.
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER. Studenten skal:

  • kjenne alle de viktigste matvarepatogene (bakterier, virus, parasitter), deres reservoar, smitteveier og symptomene de gir
  • ha kjennskap til hvordan matvarepatogene forårsaker sykdom
  • kjenne til viktige matbårne toksiner produsert av mikroorganismer

FERDIGHETER. Studenten skal kunne:

  • isolere og identifisere patogene bakterier i mat
  • generere hypoteser om sannsynlige kilder til mikrobiologisk konatminering av mat og vann
  • bidra i oppklaring av smitteveier

GENERELL KOMPETANSE. Studenten skal kunne:

  • formidle kunnskap om matbårne patogener til ufaglærde
  • bidra til tiltak for å redusere fare for smitte av matpatogener fra mat, vann, dyr og mennesker
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og kollokvier, samt en praktisk laboratorieøvelse. Hver student skriver en litteraturoppgave over et relevant emne, og presenterer sin oppgave i kollokviene.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig kan kontaktes per epost: helge.holo@nmbu.no.

Canvas.

Pensum:

Granum PE (red.) (2015): Matforgiftning. Smitte gjennom mat og vann. 4. utg. Cappelen Damm  ISBN 978-82-02-47788-2

I tillegg vil det bli delt ut materiale på kurset.

Forutsatte forkunnskaper:
Mikrobiologi tilsvarende BIO130. Biokjemi tilsvarende KJB200.
Anbefalte forkunnskaper:
Næringsmiddelmikrobiologi. Noe kjennskap til immunologi er en fordel.
Obligatorisk aktivitet:

4 laboratorieøvelser , 2 timer hver gang. 1 laboratorierapport.

Obligatorisk litteraturoppgave. Obligatorisk muntlig presentasjon av litteraturoppgaven (15 minutter).

Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Mappeevaluering og skriftlig prøve. Litteraturoppgaven teller 25 %. Må leveres innen angitt frist. Skriftlig prøve teller 75%. Begge deler må være bestått for å bestå kurset.

Sensor:
Ekstern sensorgodkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser. Intern sensor på litteraturoppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/kollokvier/lab: 42 timer. Litteraturoppgave: 40 timer. Selvstudium: 218 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
3 timer per uke med forelesninger/kollokvier/øvelse.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått