MVI322 Patogene mikroorganismer

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Morten Kjos

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:80

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger/kollokvier/øvinger: 42 timer. Litteraturoppgave: 40 timer. Selvstudium: 168 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vårparallell.

Om dette emnet

Emnet er under revidering og endringer kan forekomme for vår 2024

Patogene mikroorganismer forårsaker betydelig sykdom og økonomiske tap over hele verden, og kjennskap til disse er viktig i bekjempelse av slik sykdom, i tråd med FNs bærkraftsmål om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Emnet vil gi en oversikt over sykdomsfremkallende mikroorganismer, med hovedvekt på de som spres gjennom vann og mat: Biologi og patogenese. Forebyggende tiltak. Spredningsveier. Toksiner. Epidemiologi. Deteksjon og sporing av smittekilder med moderne molekylærbiologiske metoder.

Dette lærer du

KUNNSKAPER. Studenten skal:

 • Kjenne de viktigste patogene bakterier, virus og parasitter (med hovedvekt på matvarepatogener), deres reservoar, smitteveier og symptomene de gir.
 • Ha kjennskap til hvordan patogene forårsaker sykdom.
 • Kjenne til viktige toksiner produsert av mikroorganismer.

FERDIGHETER. Studenten skal kunne:

 • Isolere og identifisere patogene bakterier i mat.
 • Generere hypoteser om sannsynlige kilder til mikrobiologisk konatminering av mat og vann.
 • Bidra i oppklaring av smitteveier.

GENERELL KOMPETANSE. Studenten skal kunne:

 • Formidle kunnskap om patogener og deres smitteveier til ufaglærde.
 • Bidra til tiltak for å redusere fare for smitte av patogener fra mat, vann, dyr og mennesker.
 • Forelesninger og øvelser. Hver student skriver en litteraturoppgave over et relevant emne og presentere dette.
 • Canvas.
 • Bestemmes før emnestart
 • Mikrobiologi tilsvarende BIO130. Biokjemi tilsvarende KJB100/KJB200.
 • Samlet vurdering av skriftlig oppgave og skriftlig eksamen. Litteraturoppgaven teller 25 %. Må leveres innen angitt frist. Skriftlig eksamen teller 75%. Begge deler må være bestått for å bestå kurset.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Litteraturoppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensorgodkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser. Intern sensor på litteraturoppgavene.
 • Øvelser og litteraturoppgave med muntlig framføring.
 • 3 timer per uke med forelesninger/kollokvier/øvelse.
 • Realfag