Course code MVI321

MVI321 Fermenteringsmikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Hilde Marit Østlie
Medvirkende: Anna Dysvik, Hanne Ida Skaar, Svein Jarle Horn, Zhian Salehian
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
28
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-Mat blir prioritert. Videre blir faglig bakgrunn (Næringsmiddelmikrobiologi tilsvarende MVI220, Biokjemi tilsvarende KJB200 og Generell mikrobiologi tilsvarende BIO130) lagt til grunn og når du viste interesse for kurset.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Følgende temaer undervises teoretisk og praktisk på forelesninger og laboratorieøvinger:

1) Systematikk for bakterier, gjær og mugg som brukes i næringsmiddelindustrien.

2) Metabolisme, stabilitet/labilitet og bakteriofagproblemer hos melkesyrebakterier.

3) Produksjon, bruk, kontroll og vedlikehold av brukskulturer.

4) Bruk av sopp og gjær i fermenterte næringsmidler og industrielle prosesser. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten ha:

  • Kunnskap om bruk av bakterier, gjær og mugg i ulike fermenterte næringsmidler, samt i industrielle prosesser

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • Identifisere, karakterisere og vedlikeholde mikrobiologiske kulturer benyttet til fermenteringsformål.
  • Finne frem til vitenskapelig litteratur om relevante tema i bøker og vitenskapelige tidsskrifter.

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten:

  • Forstå sammenheng mellom vekst, metabolisme og produktegenskaper i et fermentert produkt.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og laboratorieøvinger med øvingsjournaler. Ekskursjon til en matfermenteringsbedrift eller biogasslaboratoriet på NMBU.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig og andre medvirkende lærere kan kontaktes per e-post under kursperioden. hilde.ostlie@nmbu.no.

Canvas.

Pensum:

Kapitler fra:

Lahtinen, S., Ouwehand, A., Salminen, S. and von Wright, A. 2012. Lactic Acid Bacteria-Microbiological and Functional Aspects, 4 th ed., CRC Press, New York.

Deacon, J. 2006. Fungal Biology, 4th edition, Blackwell Publishing Ltd.                                                              

Doyle, M. P and Beuchat, L. R. 2007. Food Microbiology- Fundamentals and Frontiers. ASM Press. Washington, DC.                                                                                                                                                              

Ytterligere pensum opplyses ved kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i næringsmiddelmikrobiologi tilsvarende MVI220, biokjemi tilsvarende KJB200 og generell mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk fremmøte på kursets første forelesning og obligatorisk deltagelse alle laboratorieøvinger.

Obligatorisk deltagelse på eventuell ekskursjon. 

Vurderingsordning:
Skriftlig prøve (3,5 timer) teller 50 % av totalkarakteren. Rapporter fra laboratorieøvinger teller 50 % av totalkarakteren. Journalen må være bestått for å møte til eksamen. Både eksamen og øvingsjournaler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser. Laboratoriejournalene sensureres internt.
Merknader:
Ved behov kan studenter bli bedt om å gjennomføre en praktisk prøve i laboratorieferdigheter (og få den godkjent) for å få plass på kurset. Prøven gis i løpet av mandag/tirsdag i uke 33.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer. Laboratoriøvinger: 35 timer. Rapportskriving: 50 timer. Ekskursjon: 5 timer. Selvstudium: 40 timer. Tilsammen 150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 6-8 forelesninger/uke. Laboratorieøvinger: 8 t første uke, 24 t andre uke, 3 t tredje uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått