Course code MVI321

MVI321 Fermenteringsmikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Hilde Marit Østlie, Hilde Marit Østlie, Hilde Marit Østlie
Medvirkende: Linda Jean Gordon Hjeljord, Linda Jean Gordon Hjeljord, Svein Jarle Horn, Svein Jarle Horn, Svein Jarle Horn, Zhian Salehian, Zhian Salehian, Zhian Salehian
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
28
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Følgende temaer undervises teoretisk og praktisk på forelesninger og laboratorieøvinger:

1) Systematikk for bakterier, gjær og mugg som brukes i næringsmiddelindustrien.

2) Metabolisme, stabilitet/labilitet og bakteriofagproblemer hos melkesyrebakterier.

3) Produksjon, bruk, kontroll og vedlikehold av brukskulturer.

4) Bruk av sopp og gjær i fermenteringsindustrien. 

Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå kunnskaper om og laboratorieferdigheter i identifisering, karakterisering og vedlikehold av mikrobiologiske kulturer for fermenteringsformål. Studentene skal kjenne til bruk av bakterier, gjær og mugg i ulike fermenterte næringsmidler, samt i industrielle prosesser. Studentene får kunnskap om sammenheng mellom vekst, metabolisme og produktegenskaper.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og laboratorieøvinger med øvingsjournaler. Ekskursjon til en matfermenteringsbedrift eller biogasslaboratoriet på NMBU.
Læringsstøtte:

Emneansvarlig kan kontaktes per e-post: hilde.ostlie@nmbu.no 

Canvas.

Pensum:

Kapitler fra:

Lahtinen, S., Ouwehand, A., Salminen, S. and von Wright, A. 2012. Lactic Acid Bacteria-Microbiological and Functional Aspects, 4 th ed., CRC Press, New York.

Deacon, J. 2006. Fungal Biology, 4th edition, Blackwell Publishing Ltd.                                                              

Doyle, M. P and Beuchat, L. R. 2007. Food Microbiology- Fundamentals and Frontiers. ASM Press. Washington, DC.                                                                                                                                                                   

Ytterligere pensum opplyses ved kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i næringsmiddelmikrobiologi tilsvarende MVI220, biokjemi tilsvarende KJB200 og generell mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk fremmøte på

  • kursets første forelesning
  • laboratorieøvinger med øvingsjournaler
  • ekskursjon
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve (3,5 timer) teller 50 % av totalkarakteren. Rapporter fra laboratorieøvinger teller 50 % av totalkarakteren. Både eksamen og øvingsjournaler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer. Laboratoriøvinger: 35 timer. Rapportskriving: 50 timer. Ekskursjon: 5 timer. Selvstudium: 40 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 6-8 forelesninger/uke. Laboratorieøvinger: 8 t første uke, 24 t andre uke, 3 t tredje uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått