Course code MVI321

MVI321 Fermenteringsmikrobiologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Hilde Marit Østlie
Medvirkende: Linda Jean Gordon Hjeljord, Linda Jean Gordon Hjeljord, Svein Jarle Horn, Zhian Salehian, Cyril Alexander Frantzen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimumsantall: 5, maksimumsantall: 30.

Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-MAT.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Følgende temaer blir tatt opp teoretisk og praktisk på forelesninger og laboratorieøvinger:

1) Systematikk for bakterier, gjær og mugg som brukes i næringsmiddelindustrien.

2) Metabolisme, stabilitet/labilitet, bakteriofagproblemer.

3) Produksjon, kontroll og vedlikehold av brukskulturer.

Læringsutbytte:

Studentene skal oppnå kunnskaper om og laboratorieferdigheter i identifisering, karakterisering og vedlikehold av mikrobiologiske kulturer for fermenteringsformål. Studentene skal kjenne til bruk av bakterier, gjær og mugg i ulike fermenterte næringsmidler samt i industrielle prosesser. Studentene får kunnskap om sammenheng mellom vekst, metabolisme og produktegenskaper.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger og laboratorieøvinger med øvingsjournaler. Ekskursjon til en matfermenteringsbedrift.
.

Læringsstøtte:

Emneansvarlig kan kontaktes per-post: hilde.ostlie@nmbu.no. Fronter.

Pensum:

Kapitler fra:

Salminen, S., von Wright, A. and Ouwehand, A. 2004. Lactic Acid Bacteria-Microbiological and Functional Aspects. Marcel Dekker, Inc, New York,

Deacon, J. 2006. Fungal Biology, 4th edition, Blackwell Publishing Ltd.                                                              

Doyle, M. P and Beuchat, L. R. 2007. Food Microbiology- Fundamentals and Frontiers. ASM Press. Washington, DC.                                                                                                                                                                   

Ytterligere pensum opplyses ved kursstart.

Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i næringsmiddelmikrobiologi tilsvarende MVI220, biokjemi tilsvarende KJB200 og generell mikrobiologi tilsvarende BIO130.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk fremmøte på kursets første forelesning, laboratorieøvinger med øvingsjournaler og ekskursjon.
Vurderingsordning:
Skriftlig prøve (3,5 timer) teller 50 % av totalkarakteren. Rapporter fra laboratorieøvinger teller 50 % av totalkarakteren. Både eksamen og øvingsjournaler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor bedømmer 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger: 20 timer. Laboratoriøvinger: 35 timer. Rapportskriving: 50 timer. Ekskursjon: 8 timer. Selvstudium: 37 timer.Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 6-8 forelesninger/uke. Laboratorieøvinger: 8 t første uke, 24 t andre uke to, 3 timer tredje uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått