Course code MVI320

MVI320 Fisketeknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Ola Tjåland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I kurset vil det bli gått gjennom sentrale prosesser for videreforedling av fisk og skalldyr. Dette inkluderer metoder for slakting/sløying, kjøling og nedskjæring i tillegg til videreforedlingsmetoder som frysing, salting, røyking, graving, raking, tørking, varmebehandling og produksjon av tran/olje/mel. Videre vil det bli gjennomgått utarbeidelse av produksjonsplaner, oppbygging av produksjonslokaler samt utforming og valg av installasjoner og maskiner.

Gjennom kurset skal kandidatene selv planlegge et slakte og videreforedlingsanlegg av laks. Arbeidet med planlegging innbefatter utforming av produksjonsplaner, prosesskjemaer og prosessbeskrivelser, og enkle plantegninger. Systemer for utnyttelse av biprodukter og avfall/avløpsbehandling skal også inkluderes.     

Læringsutbytte:

- Kjenne til de meste sentrale bearbeidings- og videreforedlingsprosesser for fisk.

- Inneha detaljert kunnskap om hvordan selve fiskemuskelen påvirkes, og hva dette gjør med smak og holdbarhet og hvordan dette kan varieres.

- Kunne utarbeide produksjonsplaner for et fiskeforedlingsanlegg, inklusive inntak av råvarer og utsending av ferdigvarer.

- Kunne utforme enkle skisser og planer for oppbygging av et fiskefordelingsanlegg.

Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp av forelesninger, samt en større prosjektoppgave med individuell veiledning.
Læringsstøtte:
Faglærere er tilgjengelig for bistand i forbindelse med prosjektarbeid i arbeidstiden
Pensum:
Litteraturoversikt deles ut ved forelesningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Råvarekunnskap på fisk eksempelvis MVI274 eller HFX206 eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen teller 50 %, innlevert prosjektoppgave teller 50 %. Skriftlig eksamen er på 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emne undervises annet hvert år, partallsår. NB: Emnet alternerer med hovedemne i kjøtteknologi MVI381, det vil si at det foreleses annet hvert år.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid: ca. 75 timer. Prosjektarbeid med individuell veiledning: ca. 175 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 3 timer per uke, totalt 39 timer. Øvelser og prosjektarbeid med veiledning: 3 timer per uke, totalt 39 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer