Course code MVI320

MVI320 Fisketeknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: År med partall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2008-2009
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I kurset vil det bli gått gjennom sentrale prosesser for videreforedling av fisk og skalldyr. Dette inkluderer metoder for slakting/sløying, kjøling og nedskjæring i tillegg til videreforedlingsmetoder som frysing, salting, røyking, graving, raking, tørking, varmebehandling og tran og inklusive produksjonsplaner, oppbygging av produksjonslokaler, utforming og valg av installasjoner og maskiner.

Gjennom kurset skal kandidatene selv planlegge et slakte og videreforedlingsanlegg av  laks. Arbeidet med planlegging innbefatter utforming av produksjonsplaner, prosesskjemaer og prosessbeskrivelser, enkle plantegninger, egenkontrollsystemer og vaskeplaner. Systemer for utnyttelse av biprodukter og avfall/avløpsbehandling skal også inkluderes.     

Læringsutbytte:

Studenten skal kjenne til de meste sentrale bearbeidings og videreforedlingsprosesser for fisk; Videre hvordan  selve fiskemuskelen påvirkes, hva  dette gjør med smak og holdbarhet og hvordan vi kan varier dette.

Studentene skal bli i stand til å planlegge produksjon per dag og totalt for året, inklusive inntak av råvarer og utsending av ferdigvarer for et fiskeforedlingsanlegg, Inklusive og kunne utforme grove skisser og planer for oppbygging av et fiskefordelingsanlegg.

Læringsaktiviteter:
Emnet er bygget opp av forelesninger, samt en større prosjektoppgave med individuell veiledning.
Læringsstøtte:
Faglærere er tilgjengelig forbistand i forbindelse med prosjektarbeid i arbeidstiden
Pensum:
Litteraturoversikt deles ut ved forelesningsstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Råvarekunnskap på fisk eksempelvis MVI274 eller HFX206 eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen teller 50 %, innlevert prosjektoppgave teller 50 %. Skriftlig eksamen er på 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Emne undervises annet hvert år, partallsår. NB: Emnet alternerer med hovedemne i kjøtteknologi MVI381, det vil si at det foreleses annet hvert år.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid: ca. 100 timer. Prosjektarbeid med individuell veiledning: ca. 200 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesninger: 3 timer per uke, totalt 39 timer. Øvelser og prosjektarbeid med veiledning: 3 timer per uke, totalt 39 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått