Course code MVI275

Emneansvarlige: Trude Wicklund, Catrin Tyl
Medvirkende: Siv Fagertun Remberg, Anne Kjersti Uhlen, Elling Olav Rukke
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MATVIT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene skal tilegne seg kunnskap om kvalitetsegenskaper og kjemisk sammensetning av planteprodukter som er viktige for matproduksjon, ernæring og helse. Studentene skal også opparbeide forståelse av matplantenes betydning for et bærekraftig kosthold. Det legges vekt på matplanter som dyrkes i Norge, og dyrkingsbetingelser som fremmer god produktkvalitet. I tillegg vil kunnskap om sensorisk kvalitet av ferske og prosesserte plantebaserte produkter inngå. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om relevante framstillingsmetoder for produksjon i både stor og liten skala for disse råvarene, og hvordan produktkvalitet kan ivaretas gjennom hele verdikjeden.
Læringsutbytte:

KUNNSKAPER: Studentene skal tilegne seg et godt faglig grunnlag om planter som råstoff til industri og småskalaproduksjon. I særlig grad skal studentene lære å skille mellom godt og dårlig råstoff av plantemateriale til matvarerelatert industri samt kjenne til grunnleggende metoder for prosessering av disse råvarene, både i stor og liten skala.

FERDIGHETER: Studentene skal få ferdigheter i vurdering av ulike råvarekvaliteter innen produktgruppene frukt, bær, grønnsaker, poteter og korn og få forståelse for hvordan dette må tas hensyn til og utnyttes ved produksjon av ulike produkter. Relevante analysemetoder for vurdering av ulike kvalitetsegenskaper vil inngå i øvingene.

GENERELL KOMPETANSE: Studentene skal lære seg å se sammenhengen mellom råvare- og ferdigvarekvalitet av plantemateriale og ta fornuftige valg med hensyn til fremstillingsmetoder for de ulike produktgruppene.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, felt- og laboratorieøvinger, utferd.
Læringsstøtte:
Canvas. catrin.tyl@nmbu.no. Deler av kurset vil bli gitt på engelsk 
Pensum:
Pensum oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MVI100 (Introduksjon til matvitenskap og ernæring) eller tilsvarende, generell kjemi tilsvarende KJM100. 
Obligatorisk aktivitet:
Felt- og laboratorieøvinger, oppgaver, utferd. Obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer besvarelsene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 50 t, laboratorieøvelser inkl. for- og etterarbeid 50 t, gruppearbeid 50 t, utferd 10 t, selvstudium 90 t.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger 2x2 timer per uke. Laboratorieøvinger 4 timer pr uke fordelt over seks uker.
Eksamensdetaljer: :