Course code MVI275

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Siv Fagertun Remberg, Anne-Berit Wold, Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene skal tilegne seg kunnskap om kvalitetsegenskaper og kjemisk sammensetning av planteprodukter som er viktige for ernæring og helse. I tillegg til kunnskap om sensorisk kvalitet av ferske og prosesserte plantebaserte produkter. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om relevante framstillingsmetoder for produksjon i både stor og liten skala for disse råvarene, og hvordan produktkvalitet kan ivaretas gjennom hele verdikjeden.
Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg et godt faglig grunnlag om planter som råstoff til industrien. I særlig grad skal studentene lære å skille mellom godt og dårlig råstoff av planter til matvarerelatert industri. Grunnleggende metoder for prosessering av disse råvarene, både i stor og liten skala vil bli gjennomgått.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, felt- og laboratorieøvinger, utferd.
Læringsstøtte:
Canvas. trude.wicklund@nmbu.no
Pensum:
Pensum oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MVI100 (Introduksjon til matvitenskap og ernæring) eller tilsvarende, næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210 / MVI202 og biokjemi tilsvarende KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Felt- og laboratorieøvinger, oppgaver, utferd. Obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor retter 25 utvalgte besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger 50 t, laboratorieøvelser inkl. for- og etterarbeid 50 t, gruppearbeid 50 t, utferd 10 t, selvstudium 140 t.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Man får ikke poeng for MVI281 og MVI272 i tillegg til MVI275. MVI275 inneholder hele MVI272 og vegetabildelen av MVI281.
Undervisningstid:
Forelesninger 2x2 timer per uke. Laboratorieøvinger 4 timer pr uke fordelt over seks uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått