Course code MVI275

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Siv Fagertun Remberg, Anne Kjersti Uhlen, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5, maksimum 50 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MAT
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Studentene skal tilegne seg kunnskap om kvalitetsegenskaper og kjemisk sammensetning av planteprodukter, viktige for ernæring og helse, og for sensorisk kvalitet av ferske og prosesserte plantebaserte produkter. Studentene skal tilegne seg kunnskap om relevante framstillingsmetoder for produksjon i både stor og liten skala for disse råvarene, og hvordan produktkvalitet kan ivaretas gjennom hele verdikjeden.

Læringsutbytte:
Studentene skal tilegne seg et godt faglig grunnlag om planter som råstoff til industrien. I særlig grad skal studentene lære å skille mellom godt og dårlig råstoff av planter til matvarerelatert industri. Grunnleggende metoder for prosessering av disse råvarene, både i stor og liten skala, vil bli gjennomgått.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, felt- og laboratorieøvinger, utferd.
Læringsstøtte:
Pensum:
Pensum oppgis ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
MVI100 (Introduksjon til matvitenskap) eller tilsvarende, næringsmiddelkjemi tilsvarende KJB210 og biokjemi tilsvarende KJB200.
Obligatorisk aktivitet:
Felt- og laboratorieøvinger (med rapporter), utferd. Obligatoriske aktiviteter skal være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen, teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger 50 t, laboratorieøvelser inkl. for- og etterarbeid 50 t, gruppearbeid 50 t, utferd 10 t, selvstudium 140 t.Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:
Man får ikke poeng for MVI281 og MVI272 i tillegg til MVI275. MVI275 inneholder hele MVI272 og vegetabildelen av MVI281.
Undervisningstid:

Forelesninger og laboratorieøvinger 2 + 3 timer pr uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått