Detaljer om emnet MVI261

MVI261 Varme- og kuldeteknikk I

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Reidar Barfod Schuller
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MAT.
Emnets innhold:
Masse- og energibalanser, fluider, strømning, pumper, vifter og kompressorer, sirkelprosesser, varmeveksling, fordampning og inndampere, fuktig luft og tørking, kjøleprosesser.
Læringsutbytte:
Studentene får kunnskap om enhetsoperasjoner og maskinutstyr som inngår i prosesslinjer.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver, regneøvelser og laboratoriearbeid.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer tilgjengelig ved KBM. E-postadresse: reidar.schuller@nmbu.no. Canvas.
Pensum:
Kompendium av Pehrson/Schüller, "Heat Engineering" tilgjengelig som pdf.
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk tilsvarende MATH100.
Vurderingsordning:
Skriftlig, engelsk eksamen, 3,5 timer. Kan besvares på engelsk og/eller norsk. Teller 100%.
Sensor:
En ekstern sensor retter 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, regneøvelser og lab-demonstrasjoner: 52 timer, selvstudium: 98 timer. Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/ regneøvelse/ lab-demonstrasjoner: 4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått