Course code MVI261

MVI261 Varme- og kuldeteknikk I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Reidar Barfod Schüller
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 50.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-MAT, M-MAT.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Masse- og energibalanser, pumper, vifter og kompressorer, sirkelprosesser, varmeveksling, fordampning og inndampere, fuktig luft og tørking, kjøleprosesser.
Læringsutbytte:

Studentene får kunnskap om enhetsoperasjoner og maskinutstyr som inngår i prosesslinjer.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeoppgaver, regneøvelser og laboratoriearbeid.
Læringsstøtte:

Ansvarlig lærertilgjengelig ved IKBM. E-postadresse: reidar.schuller@nmbu.no. Fronter.


 

Pensum:
Kompendium av Pehrson/Schüller, "Heat Engineering" tilgjengelig som pdf.
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk tilsvarende MATH100.
Vurderingsordning:
Skriftlig, engelsk eksamen, 3,5 timer. Kan besvares på engelsk og/eller norsk. Teller 100%.
Sensor:

En ekstern sensor retter 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, regneøvelser og lab-demonstrasjoner: 52 timer, selvstudium: 98 timer. Totalt 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger/ regneøvelse/ lab-demonstrasjoner: 4 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått