Detaljer om emnet MVI240

MVI240 Sensorisk analyse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Paula Varela-Tomasco
Medvirkende: Valerie Isabelle Lengard Almli
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Annet. Emnet undervises dersom ressurstilgangen tillater det.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: B-MAT
Emnets innhold:

Kort introduksjon av anatomi og fysiologi relevant for sensorisk analyse. Bruk av sensorisk analyse i forskning og til industriformål, herunder utvelging og trening av personer til sensorisk panel, og gjennomføring av sensoriske metoder. Studentene skal gjennom praktiske øvelser få erfaring som sensoriske dommere og som panelledere. Journal fra øvelsene skal leveres og vurderes av foreleseren.

  • Anatomi og fysiologi for sensorisk analyse, sansene, sensorisk funksjon
  • Prinsipper for god praksis
  • Diskrimineringstesting (teori og praksis)
  • Beskrivende testing (teori og praksis)
  • Analyse og tolkning av beskrivende data, panelytelse
  • Sensoriske instrumentelle korrelasjoner
  • Introduksjon til forbrukertesting (kvalitativ og kvantitativ)
  • Raske beskrivende sensoriske metoder (teori og praksis)
  • Sensorisk kvalitetskontroll (teori og praksis)

Kunnskap, ferdigheter og kompetanse innarbeidet i dette kurset vil kunne bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmålene i sammenheng med mat-relatert forbrukeradferd og konsum, spesielt nr. 3: God helse og nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon.

Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene vil bli kjent med begreper, metoder, anvendelser og etablert kunnskap i fagfeltet sensorikk i relasjon til mat.

Ferdigheter: Studentene vil kunne planlegge og gjennomføre sensoriske tester, ved hjelp av trenede dommere. De vil også kunne behandle data, tolke og kommunisere resultater fra testene. Studentene vil også kunne lese og diskutere relevant litteratur (forskningsartikler) i fagfeltet

Generell kompetanse: Studentene vil kunne løse forskning eller industriproblemer innen sensorisk analyse ved å velge de riktige testene for de rette målene. Studentene vil også kunne forstå og diskutere relevant vitenskapelig litteratur.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser, gruppediskusjoner, skrive journal fra øvelsene.
Læringsstøtte:

Canvas.

E-post: paula.varela.tomasco@nofima.no

Pensum:
Sensorisk Studiegruppe. Sensorisk analyse, bedømmelse av næringsmidler. Gyldendal undervisning, 2005. Lawless H. and Heymann H. Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices, second ed. Springer, 2010.
Forutsatte forkunnskaper:
Kunnskaper i statistikk tilsvarende STAT100.
Anbefalte forkunnskaper:
Råvarekunnskap og teknologikunnskap innen matvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Alle praktiske øvelser og gruppepresentasjoner. 
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (wiseflow), 3,5 t, teller 100 %. 
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Exam 100% Innlevering av obligatoriske rapporter (ingen gradering).
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt: Forelesninger og selvstudium: 110 timer, praktiske øvelser og journalføring: 40 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Tre ukers intensivkurs. 40 timer forelesninger. 10 timer laboratorieøvelser.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått