Detaljer om emnet MVI240

MVI240 Sensorisk analyse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2014 .

Emneansvarlige: Else Margrethe Hersleth
Medvirkende: Paula Alejandra Varela Tomasco, Valerie Isabelle Lengard Almli
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: <p>Annet. Emnet undervises dersom ressurstilgangen tillater det.</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter, maksimum 30.

Undervises i periode:

Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .

Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>B-MAT</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Emnets innhold:

Kort introduksjon av anatomi og fysiologi relevant for sensorisk analyse. Bruk av sensorisk analyse i forskning og til industriformål, herunder utvelging og trening av personer til sensorisk panel, og gjennomføring av sensoriske metoder. Studentene skal gjennom praktiske øvelser, få erfaring som sensorisk dommer og som panelleder. Journal fra øvelsene skal leveres og vurderes av foreleseren.


 

Læringsutbytte:

Studentene skal kunne velge riktig sensorisk metode ut fra en gitt problemstilling, og kunne gjennomføre en sensorisk analyse. Studentene skal kunne: trene og velge personer egnet for sensorisk panel, velge riktig sensorisk metode ut fra gitte produktfaglige problemstillinger, praktisk kunne gjennomføre den sensoriske analysen, behandle data fra analysen og skrive en enkel sensorisk rapport.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid, skrive journal fra øvelsene.

Læringsstøtte:

Fronter. E-post: margrethe.hersleth@nofima.no

Pensum:

Sensorisk Studiegruppe. Sensorisk analyse, bedømmelse av næringsmidler. Gyldendal undervisning, 2005. Lawless H. and Heymann H. Sensory Evaluation of Food, Principles and Practices, second ed. Springer, 2010.

Forutsatte forkunnskaper:

Kunnskaper i statistikk tilsvarende STAT100.

Anbefalte forkunnskaper:

Råvarekunnskap og teknologikunnskap innen matvitenskap.

Obligatorisk aktivitet:

Øvinger.

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen, 3,5 t. Både eksamen og rapporter fra øvelser må være bestått.

Sensor:

Ekstern sensor vurderer 25 tilfeldig utvalgte eksamensbesvarelser.Merknader:

Både eksamen og øvelser må være bestått for å få godkjent kurset.


Normert arbeidsmengde:

150 timer totalt: Forelesninger og selvstudium: 110 timer, praktiske øvelser og journalføring: 40 timer.Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

Undervisningstid:

40 timer forelesninger. 10 timer laboratorieøvelser.

Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått