Course code MVI100

MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Trude Wicklund, Bjørge Westereng
Medvirkende: Marius Austeng Normann, Ola Tjåland, Ellen Skuterud, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, Bjørg Tordis Egelandsdal, Judith Ann Narvhus, Siv Borghild Skeie, Odd Ivar Lekang, Harald Carlsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Siste gang: 2020H
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av forelesninger, øvinger og utferder. Det gis smakebiter på temaer det kan være aktuelt å fordype seg i senere i studiet. Mat er grunnlag for helse og velvære i befolkningen. I dette kurset vil matens sammensetning og kvalitet være i fokus, da dietten har betydning for helsa. Kurset vil også bevisstgjøre studentene for ulike typer aspekter ved bærekraft som er knyttet til mat og matproduksjon. Studentene blir introdusert for ulike studier som viser sammenheng mellom maten vi spiser og risiko for utvikling av livsstilsbetingede sykdommer.
Læringsutbytte:

Kunnskaper: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om bearbeidingsmetoder for ulike råstoffgrupper som for eksempel korn, frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melk. Studentene skal få forståelse for viktigheten av god råvarekvalitet og sikker matvareproduksjon og betydningen dette har for matkvalitet. Studentene skal få en oversikt over utfordringer og muligheter ved moderne matproduksjon, der matfordelingspolitikk, miljøaspekter og matvaretrygghet vil være viktige elementer.

Ferdigheter: Studentene skal få grunnleggende ferdigheter i enkelte produksjonsmetoder og analyser med betydning for matvarekvalitet. Dette skal presenteres i en skriftlig rapport.

Generell kompetanse: Studentene skal lære seg å se sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap. I tillegg vil kritisk tenkning og vurdering av tilgjengelig informasjon bli vektlagt. 

Læringsaktiviteter:
Emnet omfatter øvelser, demonstrasjoner, forelesninger og utferd. Ved øvelser i laboratorium og pilotanlegg skal resultater sammenfattes i skriftlige rapporter.
Læringsstøtte:
Canvas.
Pensum:
Presentasjoner og utdelt materiale. 
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag.
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Fem rapporter, alle må være godkjent.
Sensor:
Ekstern sensor blir benyttet for å godkjenne kursopplegget.
Merknader:
Introduksjonsemne på studieprogrammet Matvitenskap og ernæring. Bør tas første høsten i studieprogrammet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt fordelt på: forelesninger 35 timer, øvelser 25 timer, ekskursjoner 25 timer, selvstudier, oppgaveskriving og forberedelser 65 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
35 timer forelesning, 25 timer øvelser, 25 timer ekskursjon. Dette gjennomføres i løpet av 3 uker i august. 
Eksamensdetaljer: :