Course code MVI100

MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Ola Tjåland, Ellen Skuterud, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, Bjørg Tordis Egelandsdal, Geirfinn Lund, Judith Ann Narvhus, Siv Borghild Skeie, Odd Ivar Lekang, Erik Slinde, Harald Carlsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset består av forelesninger, øvinger og utferder. Det gis smakebiter på temaer det kan være aktuelt å fordype seg i senere i studiet.
Læringsutbytte:
Mat er grunnlag for helse og velvære i befolkningen. I dette kurset vil matens sammensetning og kvalitet være i fokus, da dietten har betydning for helsa. Studentene blir introdusert for ulike studier som viser sammenheng mellom maten vi spiser og risiko for utvikling av livsstilsbetingede sykdommer. Grunnleggende bearbeidingsmetoder for ulike råstoffgrupper vil bli gjennomgått. Studentene skal kjenne til ulike sider av råvarekvalitet for korn, frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melk, og de skal kjenne til noen vanlige behandlingsmåter for disse matvaresortene. Studentene skal få en oversikt over utfordringer og muligheter ved moderne matproduksjon, der matfordelingspolitikk og miljøaspekter vil være viktige elementer. Studentene skal skjønne betydningen av god matkvalitet og matvaretrygghet. 
Læringsaktiviteter:
Emnet omfatter øvelser, demonstrasjoner, forelesninger og utferd. Ved øvelser i laboratorium og pilotanlegg skal resultater sammenfattes i skriftlige rapporter.
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
Presentasjoner og utdelt materiale. 
Forutsatte forkunnskaper:
Realfag
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Fem rapporter, alle må være godkjent.
Sensor:
Ekstern sensor blir benyttet for å godkjenne kursopplegget.
Merknader:
Introduksjonsemne på studieprogrammet Matvitenskap og ernæring. Bør tas første høsten i bachelorprogrammet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt fordeling på: forelesninger 35 timer, øvelser 25 timer, ekskursjoner 25 timer, selvstudier, oppgaveskriving og forberedelser 65 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
35 timer forelesning, 25 timer øvelser, 25 timer ekskursjon. Dette gjennomføres i løpet av 3 uker i august. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått