Course code MVI100

MVI100 Introduksjon til matvitenskap og ernæring

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Trude Wicklund
Medvirkende: Ellen Skuterud, Ahmed Moheyeldin Abdelghani, Geirfinn Lund, Magne Adamski, Erik Slinde, Rita Nilsen McStay, Siv Borghild Skeie, Judith Ann Narvhus, Bjørg Tordis Egelandsdal, Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum: 5. Maksimum: 50.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: B-MAT
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset består av forelesninger, øvinger og utferder. Det gir smakebiter på temaer det kan være aktuelt å fordype seg i senere i studiet.
Læringsutbytte:
Mat er grunnlag for helse og velvære i befolkningen. I dette kurset vil matens sammensetning og kvalitet være i fokus, da dietten har betdning for helsa. Grunnleggende bearbeidingsmetoder for ulike råstoffgrupper vil bli gjennomgått. Studentene skal kjenne til ulike sider av råvarekvalitet for korn, frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melk, og de skal kjenne til noen vanlige behandlingsmåter for disse matvaresortene. Studentene skal få en oversikt over utfordringer og muligheter ved moderne matproduksjon, der matfordelingspolitikk og miljøaspekter vil være viktige elementer. Studentene skal skjønne betydningen av god matkvalitet og matvaretrygghet.
Læringsaktiviteter:
Emnet omfatter øvelser, demonstrasjoner, forelesninger og utferder. Ved øvelser i laboratorium og pilotanlegg skal resultater sammenfattes i skriftlige rapporter.
Læringsstøtte:
Fronter
Pensum:
Presentasjoner og utdelt materiale. Næringsmiddellære (Yrkeslitteratur)
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser og ekskursjoner.
Vurderingsordning:
Fem rapporter, alle rapportar teller like mye.
Sensor:
Ekstern sensor blir benyttet for å godkjenne opplegget.
Merknader:
Introduksjonsemne på studieprogrammet Matvitenskap og ernæring. Bør tas første høsten i bachelorprogrammet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer totalt fordeling på: forelesninger 35 timer, øvelser 25 timer, ekskursjoner 25 timer, selvstudier, oppgaveskriving og forberedelser 65 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
35 timer forelesning, 25 timer øvelser, 25 timer ekskursjon.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått