Course code MTH300

MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Roland Peter Kallenborn
Medvirkende: Aasim Musa Mohamed Ali, Niklas Norman Pettersen Mintorovitch, Ivo Havranek
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
12
Første gang: Studieår 2019-2020
Emnets innhold:

Bruk av moderne, elektroniske undervisningsstrategier for å formidle et helhetlig konsept og etablerte strategier for planlegging, gjennomføring og skriving av en masteroppgave i et naturvitenskapelig fagfelt.

Dette emnet er et nettbasert kurs med enkelte fysiske samlinger, som tar for seg planlegnings- og skriveprosessen til en 30 og 60 studiepoengs masteroppgave ved NMBU. Emnet dekker temaer som: tidsstyring i skriveprosessen, planlegging av masterprosjekt, litteratursøk, kritisk lesing, referering, tekst-, avsnitts- og setningsstruktur, samt formatering.

Kursets læringsmål bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG) 4, 5, 10, 16 & 17.

Læringsutbytte:

GENERELT: Målet med dette emnet er å utvikle et utkast til masteroppgaveplan, med fokus på introduksjon og metode.

KUNNSKAP: Gjennom kritisk vurdering av milepæler og andre indikatorer, vill han/hun være i stand til å modifisere og tilpasse master prosjekt planen underveis og diskutere dette med veilederen.

KOMPETANSE: Student skal, etter gjennomføringen av kurset, være i stand til å identifisere relevante temaområder og utvikle en relevant og realsistisk forskningsplan rundt det valgte konseptet i samarbeid med veilederen.

Læringsaktiviteter:
  • De kursansvarlige vil ha ukentlig individuell gjennomgang av ressurser i Canvas, i form av tekst og video, med studentene.
  • I tillegg vil det være ukentlige innleveringer og gruppediskusjoner med studenter i Canvas.
  • Studentene skal gjennomføre og rapportere prosjektarbeid i de åtte kursmodulene.
  • Sluttrapportene skal deretter presenteres i plenum under siste samlingen.
Læringsstøtte:

I tillegg til Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) vil også Læringssenteret på NMBU bidra aktivt til kursgjennomføringen.

Andre NMBU fakulterer er invitert til å bidra. Fakultet-relaterte kontakter vil etableres etter behov.

Pensum:
Alt kurspensum (tekster og elektroniske ressurser) vil være tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må være tatt opp til et masterprogram ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere inn alle oppgavene i tide, og få alle oppgavene godkjent, for å bestå emnet.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: alle obligatoriske innleveringer må være godkjente.
Sensor:
En ekstern sensor retter oppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesning: 10 tElektronisk seminar/ diskusjoner:  30 tØvelser/ kollokvia: 20 tRapportering: 20 tVideo/web-basert læring: 35 tSelvstudium: 10 t
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Studentene kan organisere undervisningsprogram fleksibelt. Deltakelse i kurs-samlingene er obligatorisk. Alle 6 moduler er organisert i forelesing (2-3h), diskusjonsforum (6-10h) og rapporting (10-15h). Det forventes at min. 20 timer per fag-module (1-2 uke, avhengig av arbeidsomfanget)  brukes for gjennomføringen. 
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått