Course code MTH300

MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Roland Peter Kallenborn
Medvirkende: Aasim Musa Mohamed Ali, Niklas Norman Pettersen Mintorovitch, Ivo Havranek
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
12
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Bruk av moderne, elektroniske undervisningsstrategier for å formidle et helhetlig konsept og etablerte strategier for planlegging, gjennomføring og skriving av en masteroppgave i et naturvitenskapelig fagfelt.

Dette emnet er et nettbasert kurs med enkelte fysiske samlinger, som tar for seg planlegnings- og skriveprosessen til en 30 og 60 studiepoengs masteroppgave ved NMBU. Emnet dekker temaer som: tidsstyring i skriveprosessen, planlegging av masterprosjekt, litteratursøk, kritisk lesing, referering, tekst-, avsnitts- og setningsstruktur, samt formatering.

Kursets læringsmål bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG) 4, 5, 10, 16 & 17.

Læringsutbytte:

GENERELT: Målet med dette emnet er å utvikle et utkast til masteroppgaveplan, med fokus på introduksjon og metode.

KUNNSKAP: Gjennom kritisk vurdering av milepæler og andre indikatorer, vill han/hun være i stand til å modifisere og tilpasse master prosjekt planen underveis og diskutere dette med veilederen.

KOMPETANSE: Student skal, etter gjennomføringen av kurset, være i stand til å identifisere relevante temaområder og utvikle en relevant og realsistisk forskningsplan rundt det valgte konseptet i samarbeid med veilederen.

Læringsaktiviteter:
  • De kursansvarlige vil ha ukentlig individuell gjennomgang av ressurser i Canvas, i form av tekst og video, med studentene.
  • I tillegg vil det være ukentlige innleveringer og gruppediskusjoner med studenter i Canvas.
  • Studentene skal gjennomføre og rapportere prosjektarbeid i de åtte kursmodulene.
  • Sluttrapportene skal deretter presenteres i plenum under siste samlingen.
Læringsstøtte:

I tillegg til Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) vil også Læringssenteret på NMBU bidra aktivt til kursgjennomføringen.

Andre NMBU fakulterer er invitert til å bidra. Fakultet-relaterte kontakter vil etableres etter behov.

Pensum:
Alt kurspensum (tekster og elektroniske ressurser) vil være tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Studentene må være tatt opp til et masterprogram ved NMBU.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere inn alle oppgavene i tide, og få alle oppgavene godkjent, for å bestå emnet.
Vurderingsordning:
Mappevurdering: alle obligatoriske innleveringer må være godkjente.
Sensor:
En ekstern sensor retter oppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Forelesning: 10 tElektronisk seminar/ diskusjoner:  30 tØvelser/ kollokvia: 20 tRapportering: 20 tVideo/web-basert læring: 35 tSelvstudium: 10 t
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Studentene kan organisere undervisningsprogram fleksibelt. Deltakelse i kurs-samlingene er obligatorisk. Alle 6 moduler er organisert i forelesing (2-3h), diskusjonsforum (6-10h) og rapporting (10-15h). Det forventes at min. 20 timer per fag-module (1-2 uke, avhengig av arbeidsomfanget)  brukes for gjennomføringen. 
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått