Course code MTH300

MTH300 Web-kurs: Planlegging og skriving av en masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Roland Peter Kallenborn
Medvirkende: Hedvig Hoel Bjørge, Aasim Musa Mohamed Ali
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50  
Undervises i periode:
12
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: ingen
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
MTH300 - Planlegging og skriving av en naturvitenskapelige masteroppgave skal bruke moderne, elektroniske undervisningsstrategier for å formidle et helhetlig konsept og etablerte strategier for planlegging og gjennomføring av en masteroppgave i et naturvitenskapelig fagfelt. Dette emnet er et nettbasert kurs, via Canvas og med noen få fysiske samlinger, som tar for seg førskrivings-prosessen til en 30 og 60 studiepoengs masteroppgave. Emnet dekker temaer som: tidsstyring i skriveprosessen, planlegging av masterprosjekt, litteratursøk, kritisk lesing, referering, tekst-, avsnitt- og setningsstruktur.
Læringsutbytte:
Målet med dette emnet er å utvikle et utkast til masteroppgaveplan, med fokus på introduksjon og metode. Student skal, etter gjennomføringen av kurset, være i stand til å identifisere relevante temaområder og utvikle en relevant og realsistisk forskningsplan rundt det valgte konseptet i sammenarbeid med veilederen. Gjennom kritisk vurdering av milepæler og andre indikatorer, vill han/hun være i stand til å modifiser og tilpasse prosjekt planen underveis.
Læringsaktiviteter:
Kursansvarlige og assistentene skal ha ukentlig individuell gjennomgang av ressurser i Canvas, i form av tekst og video, med studentene. I tillegg vil det være ukentlige innleveringer og gruppediskusjoner med studenter i Canvas. Studentene skal gjennom før prosjektarbeid i form av rapportering. Rapportene skal deretter presenteres i plenum under siste samlingen.
Læringsstøtte:
i tillegg til NMBU/KBM skal også NMBU Læringssenteret bidra aktivt til kursgjennomføringen
Pensum:
Alt kurspensum (tekster og elektroniske ressurser) vil være tilgjengelig i Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
ingen  
Anbefalte forkunnskaper:
BSc nivå er anbefalt, ellers ingen forkunnskaper forventet
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må levere inn alle oppgavene i faget og få alle oppgavene godkjent for å få emnet godkjent.
Vurderingsordning:
Langsgående: alle obligatoriske innleveringer må være godkjente
Sensor:
Ekstern sensor er invitert til å vurdere oppgavene
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Etter godkjenning skal studentenesamles og introduseres til kurskonseptet. Elektronisk adgang til alle ressurser organiseres gjennom Canvas.
Overlapp:
ingen overlapp  
Undervisningstid:

Forelesning: 10 h

Elektronisk seminar/ diskusjoner:  40 h

Øvelser/ kollokvia: 30t

Rapportering: 50t

Video/ web-basert læring: 40 h

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått