Course code MINA411

MINA411 Poster på en internasjonal konferanse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Studiepoeng: 1
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått