Course code MINA311

MINA311 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hilde Nikoline Hambro Dybsand
Medvirkende: Lovisa Ulrica Molin, Øystein Aas, Stian Stensland
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2023-2024
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bestått/ Ikke bestått