Course code MATH285

MATH285 Optimering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ole Løseth Elvetun
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet begynner i vårparallellen. Emnet har undervisning/evaluering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet skal gi en introduksjon til fagfeltet optimering, hvor man vil ha fire hovedbolker:

 • Grunnleggende konsepter
  • Konveksitet
  • Linjer og hyperplan
  • Taylor’s teorem
 • Ubetinget optimering
  • Optimalitetsbetingelser
  • Søkemetoder (Gradientmetoder og Newton’s metode)
 • Lineær programmering
  • Standard form
  • Ulikheter og slack variabler
  • Simplex-metoden
  • Dualitet
 • Ikke-lineær betinget optimering
  • Optimalitetsbetingelser
  • Konveks optimering
  • Løsningsalgoritmer
Læringsutbytte:

Studentene skal lære seg grunnleggende optimeringsteori. Det forventes at studentene kan:

 • Forklare grunnleggende begreper og resultater fra teorien
 • Løse enkle problemer analytisk
 • Gjenkjenne forskjellige typer optimeringsproblem
 • Kunne implementere et sett av velkjente algoritmer for å løse optimeringsproblemer numerisk
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av forelesninger, øvingstimer og selvstudium. Det vil bli gitt en oversikt over anbefalte øvingsoppgaver som studentene kan regne på.
Læringsstøtte:
En hjelpelærer er til stede under øvingstimene. Studentene kan ellers kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur er oppgitt på hjemmesiden til emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113, MATH280 og INF100/INF120.
Anbefalte forkunnskaper:
Ingen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen på 3.5 timer. A-E / ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer teori (Forelesninger og selvstudium). 125 timer til diskusjon, regneøvinger og forberedelse til eksamen.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer