Course code MATH270

MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Susanne Solem
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg grunnleggende teori i kompleks analyse og transformasjonsmetoder. Studentene får en innføring i komplekse tall og funksjoner, Cauchys integralteorem og -formel, Taylor- og Laurentrekker, residueregning, og Fourier-rekker og -transformasjoner.
Læringsutbytte:

Etter fullført emne skal studenten ha lært grunnleggende teori for analytiske funksjoner og transformasjonsmetoder. Studenten skal være i stand til å bruke denne teorien på relevante anvendte problemstillinger (i for eksempel geomatikk, fysikk, og teknologifag). Etter å ha fullført emnet skal studentene beherske

  • Komplekse tall
  • Komplekse funksjoner
  • Cauchys integralteorem og Cauchys integralformel
  • Taylorrekker og Laurentrekker
  • Residueregning
  • Fourier-rekker
  • Fourier-transformasjoner
Læringsaktiviteter:
Studentene får gjennomgått det viktigste om hvert tema i emnet gjennom forelesninger. Deretter får de oppgaver som omhandler de samme temaene. Det blir gitt oppgaver med siktemålet å øve regneteknikk, forstå metoder og begreper samt å kunne anvende faget på teknisk-fysiske problemstillinger. Øvingstimer med øvingslærer til stede.
Læringsstøtte:
Studentene kan kontakte ansvarlig foreleser på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Oversikt vil bli gitt på forelesningene.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112, MATH113
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen på 3,5 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Undervisning holdes på engelsk.
Normert arbeidsmengde:
125 timer teori, 125 timer oppgaveløsning og forberedelse til eksamen.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer forelesninger per uke, og 2 timer regneøvinger per uke i vårparallelen.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer