Course code MATH131

MATH131 Lineær algebra

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ole Løseth Elvetun, Bjørn Fredrik Nielsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Emnets innhold:
Lineær algebra (felles med MATH113): Lineære likningsystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, egenverdier og egenvektorer
Læringsutbytte:

Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
  • beherske standardmetoder i lineær algebra
  • kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av forelesninger, regneøvinger og ukentlige øvingsoppgaver
Læringsstøtte:
En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansvarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m. m. er oppgitt på hjemmesiden til emnet (Canvas)
Forutsatte forkunnskaper:
MATH100
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3.5 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
65 timers teori, 60 timer oppgaveløsning
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MATH113 or MATH130: 5 stp (dvs student får ingen studiepoeng for emnet)
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer pr. uke (første halvdel av høstparallellen). Øvinger: 2 timer pr. uke (første halvdel av høstparallellen)
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått