Course code MATH113

MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Ole Løseth Elvetun
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av to deler

Lineær algebra (felles med MATH131): Lineære likningsystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, komplekse tall, egenverdier og egenvektorer

Lineære differensiallikninger: Første- og andre ordens ordinære lineære differensiallikninger, utvalgte numeriske metoder. Introduksjon til ikke-lineære differensiallikninger.

Læringsutbytte:

Studentene skal

  • tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
  • beherske standardmetoder i lineær algebra og for løsning av lineære differensiallikninger
  • kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av forelesninger, regneøvinger og ukentlige øvingsoppgaver.
Læringsstøtte:
En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansavarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
Pensum:
Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på hjemmesiden til emnet
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111, MATH112
Obligatorisk aktivitet:
Ingen
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3.5 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
150 timer teori, 150 timer oppgaveløsning
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
MATH130 eller MATH131: 5 stp
Undervisningstid:
Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått