MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Bjørn Fredrik Nielsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer teori, 125 timer oppgaveløsning

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet består av to deler

Lineær algebra (felles med MATH131): Lineære likningsystemer, Gauss eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, komplekse tall, egenverdier og egenvektorer

Lineære differensiallikninger: Første- og andre ordens ordinære lineære differensiallikninger, utvalgte numeriske metoder. Introduksjon til ikke-lineære differensiallikninger.

Dette lærer du

Studentene skal

 1. tilegne seg grunnleggende begreper og setninger i teorien
 2. beherske standardmetoder i lineær algebra og for løsning av lineære differensiallikninger
 3. kunne nytte disse kunnskapene og ferdighetene til å løse enkle anvendte problemer.
 • Undervisningen består av forelesninger, regneøvinger og ukentlige øvingsoppgaver.
 • En hjelpelærer er til stede under alle øvingstimer. Studentene kan ellers kontakte ansavarlig lærer på kontoret, over telefon eller via e-post.
 • Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, pensum m.m. er oppgitt på hjemmesiden til emnet
 • MATH111, MATH112
 • Skriftlig eksamen 3.5 timer
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
 • Ingen
 • Forelesninger: 4 timer/uke. Øvinger: 2 timer/uke
 • MATH130 eller MATH131: 5 stp
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag