Course code MAST301

MAST301 Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Mina Di Marino
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig, vår-  og høstsemester. Starter i vårparallell. 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Undervises i både vår- og høstsemesteret. Vurdering i høstsemesteret. 
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: M-BYREG
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet gir innføring i viktige sider ved planlegging og gjennomføring av masteroppgaven innenfor studieprogrammet by- og regionplanlegging .  

Hovedtemaer på kurset er:

-Utvikling av en problemstilling for masteroppgaven

-Hvordan lage en klar problemstilling. Hvordan definere et teoretisk grunnlag i by- og regionplanlegging og for enkle prosjekter. Valg av metode og drøfting av akademisk argument. 

-Søk av vitenskapelig litteratur, prosjekter og planer.

-Metodeforståelse og -valg, herunder -Ulike intervju-metoder -Ulike metoder for romlig analyse og observasjoner

-Faglig kritikk og akademisk drøfting

Målet med emnet er å utarbeide en plan for gjennomføring av masteroppgaven som kan brukes som utgangspunkt ved oppstart av masteroppgavesemesteret.

MAST301 er organisert i vårsemesterer med obligatoriske forelesninger, seminarer, studentledete diskusjoner i grupper og tre  øvelser (3 stp.) og en mer seminar orientert del i høstparallellen (MAST 301, 2 stp.) organisert av laerere (MAST301); delvis med deltakelse av veileder for masteroppgaven.

Læringsutbytte:
  • Studenter skal kunne identifisere alle viktige aspekter ved planlegging og gjennomføring av masteroppgaven i studieprogrammet for by- og regionalplanlegging.
  • Studenter vil tilegne seg/utvikle og anvende kunnskap om hvordan de skal planlegge og bygge opp en masteroppgave
  • Studenter skal kunne velge og bruke metoder for vitenskapelig undersøkelse
  • Studenter skal kunne identifisere og vurdere etiske implikasjoner av vitenskapelige undersøkelser.
Læringsaktiviteter:
Seminarer med lærere, gjesteforelesere og veiledere, korte forelesninger, gruppesamtaler, fagkritikk, selvstudium, øvelser i forskningsdesign og akademisk skriving, kritisk lesning av vitenskapelige artikler, kritisk lesning av tidligere masteroppgaver med vurdering av hvordan arbeidet er gjennomført ut fra teoretiske, metodologiske, etiske og tekniske krav.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning
Pensum:

Aktuelle bøker:

Tuseth, B.S. og Winge, N.K. (2014) Masteroppgaven i juss: Kort forklart. Universitetsforlaget. 

Boken er oprimært skrevet med tanke på jusstudenter, men den er like egnet for andre profesjoner. Foreleser vil følge bokens opplegg i undervisningen. http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-i-juss.html.

Eco U. (1977) How to write a thesis. MIT Press.

Everett, E.L. & Furuseth, I. (2012) Masteroppgaven: hvordan begynne og fullføre. Universitetsforlaget. http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/masteroppgaven-uf.html.

Muratovksi, G. (2016) Research for designers: a guide to methods and practice. London: Sage.

Farthing, S. (2016) Research design in urban planning: a student¿s guide. London: Sage.

Yin R., (2016). Qualitative research from start to finish, Guildford press, London. (See especially chapter 3, part D: Reviewing the research literature; and Chapter 7, part C: Interviewing).

Forutsatte forkunnskaper:
Opptak til MA nivå studium
Obligatorisk aktivitet:

Minimum 80 % deltakelse på forelesninger, seminarer and studenes diskusjoner i grupper

4 oppgaver (vår)

2 oppgaver (høst)

Vurderingsordning:
Innleveringsoppgave Bestått/ikke bestått 
Sensor:
Sensor bedømmer innlevert arbeid. 
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Undervisningstid ca 25h Individuelt studium (inkl. veiledning): ca 60 t.
Opptakskrav:
Kvalifisert for å studere til MA grad
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Undervisningstid ca 25 t.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bestått / Ikke bestått