Course code M60-FT

M60-FT Masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Egil Prestløkken
Studiepoeng: 60
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Høstparallell og vårparallell 
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studenter som velger seg masteroppgave i Fôrteknologi skal utarbeide en problemstilling i samarbeid med veileder. Masteroppgaven skal være et selvstendig akademisk arbeid. Innsamling av data og analyse av kilder er ofte sentralt i arbeidet. 
Læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Studenten har avanserte kunnskaper om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier

Ferdigheter

  • Studenten kan arbeide selvstendig med å finne frem til, og vurdere, ulike kilder i forhold til et spesielt tema innen fôrteknologi
  • Studenten kan strukturere en større oppgave i tråd med akademiske standarder
  • Studenten kan presentere et forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse
  • Studenten kan planlegge og gjennomføre et prosjekt over en lengre periode på flere måneder

Generell kompetanse

  • Studenten skal ha innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
  • Hvis studenten har gjennomført et feltarbeid og innsamling av primærdata, vil studenten ha praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle data i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
  • Studenten vil ha erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid, og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og arbeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
Læringsaktiviteter:
Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, dette inkluderer også veileders andel av sensuren.
Læringsstøtte:
Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
Pensum:
Relevant litteratur planlegges i samarbeid med veileder(e). 
Forutsatte forkunnskaper:
Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
Obligatorisk aktivitet:
Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres studieadministrasjonen ved fakultet før arbeidet med masteroppgaven kan starte. 
Vurderingsordning:
En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgave. 
Sensor:
Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
Merknader:
Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved BIOVIT.
Normert arbeidsmengde:
1500 timer
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBUs masterprogram.
Eksamensdetaljer: En godkjent oppgave: Bokstavkarakterer