M60-FT Masteroppgave

Studiepoeng:60

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Egil Prestløkken

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:1500 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell og vårparallell

Om dette emnet

Studenter som velger seg masteroppgave i Fôrteknologi skal utarbeide en problemstilling i samarbeid med veileder. Masteroppgaven skal være et selvstendig akademisk arbeid. Innsamling av data og analyse av kilder er ofte sentralt i arbeidet.

Dette lærer du

Kunnskaper

 • Studenten har avanserte kunnskaper om et spesifikt tema, relevante metoder og teorier

Ferdigheter

 • Studenten kan arbeide selvstendig med å finne frem til, og vurdere, ulike kilder i forhold til et spesielt tema innen fôrteknologi
 • Studenten kan strukturere en større oppgave i tråd med akademiske standarder
 • Studenten kan presentere et forskningstema, inkludert metodevalg, datainnsamling og analyse
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre et prosjekt over en lengre periode på flere måneder

Generell kompetanse

 • Studenten skal ha innsikt i de ulike skrittene i en forskningsprosess, inkludert metodiske og etiske hensyn
 • Hvis studenten har gjennomført et feltarbeid og innsamling av primærdata, vil studenten ha praktisk erfaring med å vurdere kilder og samle data i felt, i tillegg til å analysere og forklare forskningsresultater
 • Studenten vil ha erfaring med å bruke tilbakemeldinger til å bearbeide eget arbeid, og kan kritisk reflektere over resultatene av forskningen og arbeidsprosessen i forbindelse med å skrive masteroppgaven
 • Veiledning: Studenten har normalt krav på 80 timers veiledning i forbindelse med en 60 studiepoengs masteroppgave, dette inkluderer også veileders andel av sensuren.
 • Studenten oppfordres til å benytte tilgjengelige kurs og informasjon fra Universitetsbiblioteket og Skrivesenteret ved NMBU.
 • Relevant litteratur planlegges i samarbeid med veileder(e).
 • Solid fagkunnskap innen oppgavens problemstillinger.
 • En skriftlig oppgave og muntlig diskusjon av oppgave.

 • Gradsoppgaven skal sensureres av minst en ekstern sensor og en intern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Ekstern og intern sensor skal være til stede under presentasjonen av oppgaven.
 • Utfylt kontrakt mellom student og veileder(e), med detaljert framdriftsplan, leveres studieadministrasjonen ved fakultet før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
 • Studenter på andre masterprogram ved NMBU er også velkommen til å skrive en masteroppgave ved BIOVIT.
 • Masterstudenter ved NMBUs masterprogram.