M30-EUTV Masteroppgave

Studiepoeng:30

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Terje Holsen, Sølve Bærug

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Hvert semester. Oppstart i vårparallell og høstparallell

Forventet arbeidsmengde:750 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går vår og høst med tilsvarende vurderingsperioder

Om dette emnet

Masteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste semester av studiet. Emnet er obligatorisk i mastergraden. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om eventuell datainnsamling, og at forskningsetiske retningslinjer følges. Eksamen består av innlevering av avhandlingen og en muntlig eksamen i form av en presentasjon samt samtale om oppgaven. Den muntlige eksamen kan brukes til å justere karakteren på masteroppgaven. Masteroppgaven kan også skrives i artikkelform, med en innledende kappe.

Dette lærer du

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

 • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid ut fra en valgt problemstilling.
 • Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.
 • Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig forskningsprosjekt.
 • Formidle kunnskap basert på selvstendig forskningsprosjekt skriftlig og muntlig.
 • Følge forskningsetiske retningslinjer
 • Individuelt arbeid med veiledning
 • Undervisningsmateriell utvikles individuelt
 • Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Mastergraden i Eiendomsutvikling og som har gjennomført de mest vesentlige emnene i graden
 • Skriftlig oppgave danner grunnlag for karakter på skala A-F. Muntlig diskusjon (presentasjon / forsvar) av oppgaven kan være justerende på den endelige karakteren på oppgaven. Det gis ikke separat karakter for den muntlige presentasjonen av oppgaven.

 • Ekstern sensor skal delta i vurdering av oppgaven og muntlig eksamen.
  • Utarbeidelse av veiledningskontrakt med tildelt veileder, inkludert tidsplan for avtalte aktiviteter
  • Oppmøte på og deltakelse i avtalt veiledning
 • Veiledning kan gis på engelsk for studenter som ønsker det.

  Hovedveileder må være en vitenskapelig ansatt ved NMBU. I tillegg er det mulighet til å ha en bi-veileder fra andre utdannings- og forskningsinstitusjoner.

 • Individuelt arbeid med veiledning. Mulighet for studenter å skriver oppgave sammen.
 • Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogram i eiendomsutvikling
 • Kun studenter i M-EUTV. Enkeltemnestudenter får ikke ta dette emnet.