Course code M0-BIOEC

M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Frode Alfnes
Medvirkende: Thore Larsgård
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen. Emnet tilbys som selvstudium i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2022-2023
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet skal lede fram til en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven i økonomi og administrasjon. Masteroppgaven er et selvstendig og vitenskapelig forskningsarbeid der studentene skal gå i dybden på en problemstilling. Det er viktig å komme tidlig i gang med prosessene med å finne en skrivepartner, et tema for oppgaven, og eventuelt en bedrift å jobbe sammen med. 

Emnet dekker følgende tema: retningslinjer for skriving av masteroppgave, formulering av problemstilling, skriving av prosjektbeskrivelse, håndtering av forskningsdata, personvern og forskningsetikk, og referanser, sitering og plagiering. Til sammen skal dette gi et godt grunnlag for planlegging av en masteroppgave i tråd med forskningsetiske normer. 

Etter innsending av en foreløpig prosjektskisse i midten av semesteret vil alle få tildelt en veileder for masteroppgaven.  

Læringsutbytte:

Når emnet er bestått skal du ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. 

Kunnskap 

  • Du skal ha kunnskaper om retningslinjer for skriving av masteroppgaver ved NMBU. 
  • Du skal ha kunnskaper om håndtering av forskningsdata, personvern og forskningsetikk, og referanser, sitering og plagiering. 

Ferdigheter 

  • Du skal kunne skrive en prosjektplan for et utredningsarbeid. 
  • Du skal kunne finne relevante vitenskapelige artikler og tidligere masteroppgaver. 

Generell kompetanse 

  • Du skal kunne identifisere problemstillinger innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. 
  • Du skal kunne planlegge et samfunnsvitenskapelig utredningsarbeid.  
Læringsaktiviteter:

M0-BIOEC går over ett semester. I høstsemesteret er det forelesninger, et seminar med studentpresentasjon av problemstillinger, tildeling av veileder, møter med veileder og skriving av prosjektbeskrivelse.  

For de som planlegger å skrive masteroppgave på høsten, og ikke allerede har tatt emnet, vil det i vårsemesteret være en selvstudievariant av emnet som bruker opptak av høstens forelesninger. 

Masteroppgaven skal i hovedsak skrives av to studenter i fellesskap. For å skrive alene må man få godkjenning fra emneansvarlig. Prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven som skal leveres i dette emnet skal også i hovedsak skrives av de samme to studenter i fellesskap.  

Læringsstøtte:
Det vil være forelesninger en gang i uke i første halvdel av semestret. Forelesningene vil bli tatt opp. Det er obligatorisk oppmøte på et seminar der studentene gir en presentasjon av sin plan for problemstilling og datainnsamling ca halvveis i semesteret. For studenter på utveksling, kan presentasjonen leveres som en 10 minutters Zoom film. I andre halvdel av semesteret anbefales det å ha to møter med tildelt veileder.  
Pensum:

Anbefalt litteratur:  

Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag (2020) av Asbjørn Johannessen, Line Christoffersen og Per Arne Tufte (eller tilsvarende bok i samfunnsvitenskapelig metode) 

Masteroppgaven - hvordan begynne - og fullføre (2020) av Inger Furseth og Euris Larry Everett (eller tilsvarende bok om skriving av masteroppgave)

Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Handelshøyskolen ved NMBU sitt masterprogram i bioøkonomi, og som har gjennomført flere av de mest vesentlige emnene i mastergraden.  
Obligatorisk aktivitet:
  • Deltagelse på workshop om tema og problemstilling der studentene presenterer sine masteroppgaveideer. 
  • Gjennomføring av en canvas quiz 

Obligatorisk aktivitet er gyldig kun ett semester, dvs. dersom en student vil ta kurset på nytt, må obligatorisk aktivitet tas på nytt. Det stilles krav om at obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til vurdering. 

Vurderingsordning:

Bestått/ikke bestått med basis i prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen vurderes av emneansvarlig med basis i malen for prosjektbeskrivelsen.  

Sensor:
Quiz og prosjektbeskrivelsen vil bli sensurert av emneansvarlig. 
Merknader:

Innlevering av signert masterkontrakt til veileder og studieadministrasjon ved Handelshøyskolen:

Signert kontrakt mellom student og veileder leveres fakultetet per post-hh@nmbu.no innen 1. desember for masteroppgave på våren.  

Unntaksvis kan studenter velge å skrive masteroppgave på høsten. Da må signert kontrakt mellom student og veileder leveres fakultetet per post-hh@nmbu.no innen 1. mai.  

Normert arbeidsmengde:
M0-BIOEC og M30-BIOEC utgjør til sammen 750 timer.
Opptakskrav:
Masterstudenter ved NMBU masterprogrammet i Bioøkonomi - biobasert verdiskaping og forretningsutvikling
Eksamensdetaljer: Prosjektbeskrivelse: Bestått/ Ikke bestått