Course code LAD202

LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ramzi Hassan
Medvirkende: Knut Andreas Øyvang
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks.40 studenter, min 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA 3. år
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset egner seg for studenter innen landskapsarkitektur eller landskapsplanlegging som vil lære prosesser og metoder for å bruke 3D-modelleringsteknikker i landskapsdesignprosesser.
Læringsutbytte:
Emnet vil gi praktisk erfaring i grunnleggende 3D-modelleringsteknikker, ved å bruke 3D-modelleringssoftware som AutoCAD, SketchUp og andre for landskapsdesignere. Studentene vil få kunnskap i grunnleggende 3D-modellering og visualiseringsteknikker. Teknikkene som læres vil bli benyttet på øvelser på datasalen og som senere vil brukes på et valgt landskapsdesignprosjekt. I prosjektfasen vil studentene arbeide med et valgt case. Kurset består av både tildelte oppgaver og et avsluttende prosjekt som viser hvordan 3D-modelleringsteknikker implementeres gjennom et case.
Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på kombinasjon av forelesninger, øvinger med veiledning på datalab og individuell prosjektoppgave
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Vil legges fram ved oppstart av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
LAD100, LAA116, LAA214 eller tilsvarende kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
- 80 % av praktiske øvinger - Avsluttende prosjekt
Vurderingsordning:
Den avsluttende oppgaven blir evaluert. På et seminar på slutten av undervisningsperioden blir oppgavene presentert. Sensor vil være tilstede under gjennomgangen.
Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere studentarbeidet, lærematerialet, avsluttende prosjekt, kurs struktur og sjekke om emnemålet er nådd.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 40 timer. Øving i datasal med veileder: 60 timer. Individuelt arbeid: 200 timer. Total tid på emnet: 300 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet introduserer flere temaer knyttet til 3D-modellering for landskapsdesign. Temaene er er oppdelt i hovedbolker gjennom semesteret. Hver bolk er bygs rundt forelesninger, øveleser og en avsluttende prosjektoppgave. Ved slutten av emnet, vil studenten være i stand til å arbeide med 3D-terrengmodeller, utføre analyser og lokaliseringsstudier av terrenget, bruke modelleringsteknikker for å lage 3D-illustrasjoner, strukturere en 3D-modell ved bruk av materiell og strukturkart, presentere en 3D-modell med passende bruk av lys/sollys og kameravinkler. Forventet total tid: 300 t (30 % forelesninger og øvinger på datalab med veiledning og 70 % egentid)
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått