Course code LAD202

LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Frode Sætre Rye, Knut Andreas Øyvang
Medvirkende: Knut Andreas Øyvang, Frode Sætre Rye
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks.40 studenter, min 10 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-LA 3. år
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet er en introduksjon til digitale verktøy knyttet til 3D-moddellering og visualisering innenfor landskapsarkitektur. Emnet er delt inn i temaområder der hvert område er bygget opp rundt forelesninger og oppgaver. Følgende tema blir introdusert; Autodesk Civil 3D - modellering for landskap og terreng.3D-modellering og illustrasjon med Sketchup, Autodesk InfraWorks for landskapsplanlegging, Lumion 3D for landskapsvisualiseringer.

Teknikkene som introdusers i forelesningene vil bli praktisert med gjennom øvelser på datalab. Kurset inkluderer også en endelig prosjektoppgave. På prosjektstadiet vil studentene arbeide med en valgt case study.

Forventet resultat er en samling innleverte oppgaver og et endelig prosjektet som viser hvordan 3D-modelleringsteknikker er blitt implementert gjennom en case study. Kurset er ideelt for landskapsarkitekter eller planleggere  som ønsker å lære prosesser og metoder  til bruk i 3D modelleringsteknikker for landskapet design. Profesjonelle landskapsarkitekter vil delta med forelesninger. Disse  viser hvordan digitale verktøy  brukes i praksis

Læringsutbytte:

Kunnskap Studentene skal ha kunnskap til tredimensjonale (3D) modellerings-  og visualiseringsteknikker for landskap, design og planlegging ved hjelp av kommersiellt tilgjengelig 3D-verktøy og programvarepakke. Studentene skal ha kunnskap om 3D-verktøy for å visualisere prosjekter.

Ferdighet Studentene skal kunne arbeide med 3D-verktøy og teknikker for terrengmodellering, terrenganalyser, 3D-illustrasjoner og animasjon.

Generell kompetanse Studenten skal ha oversikt over 3D-modelleringsteknikker og prosesser i arbeidet med landskap, design og planlegging. Studenten skal kunne jobbe med; 3D - terrengmodeller, utføre analyser av terrenget. Videre skape 3D-visualiseringer og illustrasjoner.

Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på " flipped classroom teaching method". I forkant av timen vil studentene bli presentert for videoinnspilte forelesninger og oppgaver. Arbeid med oppgaver vil så foregå i datasal med veiledning. Det blir satt av tid til diskusjoner. Forelesningene på video er på norsk. Veiledning kan gis på engelsk.
Læringsstøtte:
Forhåndsinnspilte video av forelesninger. Øvinger. Individuelt arbeid med veieldning på datasal.
Pensum:

Representing Landscapes Digital, by Nadia Amoroso.

Google SketchUp for Site Design: A Guide to Modeling Site Plans, Terrain and Architecture by Daniel Tal.

Rendering in Sketchup by Daniel Tal.

3D printing with Sketchup by Marcus Ritland.

Forutsatte forkunnskaper:
LAD100, LAA116, LAA214 eller tilsvarende kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:

Alle oppgaver samt den endelige prosjektoppgaven skal leveres innen fristen(e). 

Tilstedeværelse på den endelige gjennomgangen

Vurderingsordning:

Mappevurdering.

Individuelle oppgaver vurderes i henhold til de prinsipper som er demonstrert i forelesninger og oppgavebeskrivelse.

For å bestå kurset:

- 80% av alle oppgaver  skal være bestått og godkjent av ekstern sensor og lærer.

- Endelig prosjektarbeid skal være bestått og godkjent av ekstern sensor og lærer.

Evalueringene av oppgaver og prosjektoppgave  presenteres på slutten av kurset i nærvær av en ekstern sensor - den endelige gjennomgangen.

Sensor:
Ekstern sensor vil evaluere studentarbeidet, lærematerialet, avsluttende prosjekt, kurs struktur og sjekke om emnemålet er nådd.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total tid på emnet: 250 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
 Forelesninge; 40 timer. Øving i datasal med veileder ; 60 timer. Individuelt arbeid: 200 timer.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått