Course code LAD102

LAD102 GIS - praktisk introduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Terje Gobakken, Gunnar Anton Tenge
Medvirkende: Bente Bruvoll, Roar Økseter
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter som har emnet obligatorisk i sitt program
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det legges stor vekt på praktisk bruk av GIS-programvare gjennom øvinger. Øvingene underbygges av forelesninger som omhandler de mest sentrale delene av det teoretiske grunnlaget for geografisk informasjon og geografiske data. Viktige elementer: Representasjon av geografisk informasjon i en datamaskin. Standarder. Geografiske referansesystemer. Datakilder, datafangst og datakvalitet. Operasjoner på geografisk informasjon. Presentasjon av geografisk informasjon. Enkel analyse av geografiske data.
Læringsutbytte:
Studenten skal være i stand til å ta Geografiske InformasjonsSystemer (GIS) i praktisk bruk for enkel bearbeiding, analyse og presentasjon av stedfestet informasjon. Studenten skal kjenne til de mest sentrale delene av det teoretiske fundamentet for geografiske informasjonssystemer, og derigjennom ha et grunnlag for å anvende GIS videre i eget studium.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsarbeid (grupper på 2 studenter) og selvstudium. Det legges stor vekt på praktisk bruk av GIS-programvare i øvingene. Øvingene organiseres til faste tider med øvingslærere til stede.
Læringsstøtte:
  • Øvingsveiledning på datasal.
  • Læringsplatform Canvas
  • Timeplan TimeEdit
Pensum:

GIS - Geografiens språk i vår tidsalder, 2. utgave (2016). ISBN: 978-82-450-1995-7

Forelesningsnotater, øvingstekster og annen litteratur legges i Canvas 

Forutsatte forkunnskaper:
Ingen, kun vgs
Obligatorisk aktivitet:
Øvingene er obligatoriske og må godkjennes.
Vurderingsordning:

2 timers skriftlig eksamen, ingen hjelpemidler. Bestått/Ikke bestått (grense for bestått: 50 %)

og Godkjent obligatoriske arbeider

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter et utvalg av eksamensbesvarelser.
Merknader:
Emnet er et tverrfaglig samarbeid mellom tre institutter (INA, IMT og ILP).
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
  • GMGL101: studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng
  • LAD102 (fra høsten 2009 og tilbake i tid): studiepoengreduksjon tilsvarende 5 studiepoeng
  • NATF150: studiepoengreduksjon tilsvarende 4 studiepoeng
Undervisningstid:
13 x 2 timer forelesninger = 26 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått