Course code LAD100

LAD100 Introduksjon til digitale verktøy

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Ramzi Hassan, Knut Andreas Øyvang
Medvirkende: Frode Rye Sætre, Gunnar Anton Tenge
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig for M-LA, M-BYREG og B-LI i januarblokk. 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100 studenter i januarblokk.
Undervises i periode:
Emnet går i januarblokk for; B-LI, M-LA, M-BYREG.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: B-LI, M-LA, M-BYREG  
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Gjennom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser, vil studenter bli introdusert til grunnleggende digitale teknikker som skal brukes i prosjekter i senere emner. Kurset består av fire hoveddeler: Del 1: introduksjon til DAK (dataassistert konstruksjon- CAD- Computer Aided Design) med fokus på grunnleggende tegne operasjoner ved hjelp av Autodesk AutoCAD. Del 2: introduksjon til GIS (Geografiske InformasjonsSystemer). Del 3: introduksjon til grafisk design og layout ved hjelp av Adobe-verktøy (Photoshop, InDesign, Illustrator). Del 4: introduksjon til 3D-modellering ved hjelp av SketchUp.
Læringsutbytte:
Studentene skal få grunnleggende kunnskap i digitale tegne- og illustrasjonsverktøy for landskapsarkitektur, samt noe opplæring i digitale teknikker til bruk i planlegging, analyse, design og presentasjoner.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på " flipped classroom teaching method". I forkant av timen vil studentene bli presentert for videoinnspilte forelesninger og oppgaver. Arbeid med oppgaver vil så foregå i datasal med veiledning. Det blir satt av tid til diskusjoner. Forelesningene på video er på norsk. Veiledning kan gis på engelsk.
Læringsstøtte:
Forhåndsinnspilte video av forelesninger. Øvinger. Individuelt  arbeid  med veieldning på datasal.
Pensum:
  • Google SketchUp for Site Design: A Guide to Modeling Site Plans, Terrain and Architecture by Daniel Tal.
  • AutoCAD 2014, Odd Sverre Kolstad, 2013.
  • Computer graphics for Landscape architects: An introduction. By, Ashley Calabria and Jose Buitrago.
  • Ytterligere litteratur eller web-lenker gis etter behov.
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført første semester av M-LA, M-BYREG og normalt  femte semester av B-LI
Obligatorisk aktivitet:
Alle oppgaver skal leveres innen fristen på slutten av januarblokka.
Vurderingsordning:
Individuelle oppgaver  vurderes etter de prinsipper som er demonstrert i forelesningene og i oppgave- beskrivelsene. 80% av alle oppgavene må være bestått.
Sensor:
En ekstern sensor evaluerer studentarbeidene samt innholdet og oppbygningen av emnet.
Merknader:
Pga kapasitet ( data og veiledning) så tilbys emnet kun for studenter som har emnet obligatorisk
Normert arbeidsmengde:
Total tid brukt i kurset er 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Flipped classroom: Ca 30 % forelesninger og ca 70 % eget arbeid med prosjektoppgaver.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått