Course code LAD100

LAD100 Introduksjon til digitale verktøy

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Ramzi Hassan
Medvirkende: Knut Andreas Øyvang, Gunnar Anton Tenge
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig. For M-LA, M-BYREG og B-LI i janaurblokk. 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
120 studenter i januarblokk.
Undervises i periode:
Emnet går i janaurblokk for; B-LI, M-LA, M-BYREG.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: B-LI, M-LA, M-BYREG i januar blokk. 
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Gjennom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser, vil studenter bli introdusert til grunnleggende digitale teknikker som skal brukes i prosjekter i senere emner. Kurset består av fire hoveddeler: Del 1: introduksjon til DAK (dataassistert konstruksjon- CAD- Computer Aided Design) med fokus på grunnleggende tegne operasjoner ved hjelp av Autodesk AutoCAD. Del 2: introduksjon til GIS (Geografiske InformasjonsSystemer). Del 3: introduksjon til grafisk design og layout ved hjelp av Adobe-verktøy (Photoshop, InDesign, Illustrator). Del 4: introduksjon til 3D-modellering ved hjelp av SketchUp.
Læringsutbytte:
Studentene skal få en kort innføring i ulike digitale visualiserings- og prosjekteringsverktøy for landskapsplanleggere, samt noe øvelse i digitale teknikker til bruk i planlegging, analyse, design, presentasjon og tegning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger + øvelser i datasalen med veiledning av studentassistenter + individuelt arbeid
Læringsstøtte:
Forelesninger+ øvelseri datasalen med veiledning av studentassistenter+ individuelt arbeid
Pensum:
Pensum presenteres ved oppstart av emnet.
Obligatorisk aktivitet:
80 % av øvingsoppgavene skal leveres inn på slutten av kurset og er grunnlag for evalueringen av studentene.  praktiske øvingstider på datasalene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Individuelle øvingsoppgaver blir evaluert mht. gjennomføring av de prinsipper som blir gjennomgått på forelesninger.
Sensor:
En ekstern sensor evaluerer studentarbeidene samt innholdet og oppbygningen av emnet.
Merknader:
Emnet tilbys kun i januarblokk fom 2015/16
Normert arbeidsmengde:
Total tid brukt i kurset er 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 30 % forelesninger og ca 70 % eget arbeid med prosjektoppgaver.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått