Course code LAD100

LAD100 Introduksjon til digitale verktøy

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ramzi Hassan
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig. Fra og med studieåret 2014/2015 tilbys emnet to ganger i året. For M-LA, M-BYREG og B-LI i janaur blokk. For M-EIE i høstparallellen.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
120 studenter i januarblokk og 40 i høstparallellen
Undervises i periode:
Emnet går i janaurblokk for; B-LI, M-LA, M-BYREG og i høstparallellen for M-EIE
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: B-LI, M-LA, M-BYREG i januar blokk. For M-EIE i høstparallell
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Gjennom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser, vil studenter bli introdusert til grunnleggende digitale teknikker som skal brukes i prosjekter i senere emner. Kurset består av ulike emner innenfor digitale programmer og som representerer den siste utviklingen i dette feltet. Dette kan inkludere: CAD (Computer Aided Design), GIS (geografiske informasjonssystemer), 3D modellering, Adobe-programmer.

Studentene skal lære grunnleggende tegning med 2D CAD med (AutoCAD). Studenten skal få forståelse for ulike tegneobjekter -  behandling av kartbase og utskrift - grunnleggende visualiseringsteknikker for fotomanipulasjon - grafisk design og layout ved hjelp av Adobe-verktøy (Photoshop, Indesign) - grunnleggende GIS-verktøy med forståelse for standardisering av geografisk informasjon, kartanslag og betydningen av datakvaliteten for bruk i analyse og planlegging - grunnleggende 3D verktøy som ville gi studenten det første steget mot 3D-modelllering for prosjketmodellering og visualisering i 3D

Læringsutbytte:
Studentene skal få en kort innføring i ulike digitale visualiserings- og prosjekteringsverktøy for landskapsplanleggere, samt noe øvelse i digitale teknikker til bruk i planlegging, analyse, design, presentasjon og tegning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger + øvelser i datasalen med veiledning av studentassistenter + individuelt arbeid
Læringsstøtte:
Forelesninger+ øvelseri datasalen med veiledning av studentassistenter+ individuelt arbeid
Pensum:
Pensum presenteres ved oppstart av emnet.
Obligatorisk aktivitet:
80 % av øvingsoppgavene skal leveres inn på slutten av kurset og er grunnlag for evalueringen av studentene. Gjennomgang ved kursavslutning er obligatorisk. Alle forelesningene er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Individuelle øvingsoppgaver blir evaluert mht. gjennomføring av de prinsipper som blir gjennomgått på forelesninger.
Sensor:
En ekstern sensor evaluerer studentarbeidene samt innholdet og oppbygningen av emnet.
Normert arbeidsmengde:
Total tid brukt i kurset er 150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca 30 % forelesninger og ca 70 % eget arbeid med prosjektoppgaver.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått