LAD100 Introduksjon til digitale verktøy

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for landskap og samfunn

Emneansvarlig:Knut Andreas Øyvang

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Antall plasser:

110 .

LAD100 flyttes ned til 2 semester for B-LI studenter og antallet må ta høyde for dette i en overgangs periode på 2 år.

Frekvens:Årlig for M-LA, M-BYREG og B-LI i januarblokk.

Forventet arbeidsmengde:Forventet tid brukt i kurset er 125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i januarblokk for; B-LI, M-LA, M-BYREG.

Om dette emnet

Gjennom videoforelesninger, frivillige og obligatoriske oppgaver, vil studenter bli introdusert til grunnleggende digitale teknikker som skal brukes i prosjekter i senere emner. Kurset består av fire hoveddeler: Del 1: introduksjon til DAK (dataassistert konstruksjon- CAD- Computer Aided Design) med fokus på grunnleggende tegne operasjoner ved hjelp av Autodesk AutoCAD. Del 2: introduksjon til grafisk design og layout ved hjelp av Adobe-verktøy (Photoshop, InDesign, Illustrator). Del 3: introduksjon til 3D-modellering ved hjelp av SketchUp. Del 4: introduksjon til GIS (Geografiske InformasjonsSystemer).

Dette lærer du

Kunnskap Studentene skal ha grunnleggende kunnskap i digitale tegne- og illustrasjonsverktøy typisk brukt innen landskapsarkitektur, landskapsingeniøryrket og by- og regionsplanlegging, samt ha kjennskap til digitale teknikker til bruk i planlegging, analyse, design og presentasjoner.

Ferdigheter Studentene skal øve på digitale verktøy og teknikker til bruk i planlegging, analyse, design og presentasjoner.

Generell Kompetanse Studenten skal ha generell oversikt over de viktigste digitale verktøy og teknikker som blir brukt i planlegging, design og presentasjoner, og skal kunne benytte kunnskapen i kommende prosjekter.

 • Emnet er basert på " flipped classroom teaching method". I forkant av timen vil studentene bli presentert for videoinnspilte forelesninger og oppgaver. Arbeid med oppgaver vil så foregå i datasal med veiledning. Forelesningene på video er på norsk. Veiledning kan gis på engelsk.
 • Forhåndsinnspilte video av forelesninger. Øvinger. Individuelt arbeid med veieldning på datasal.

  Læringsplatform Canvas

  Timeplan TimeEdit

  • Google SketchUp for Site Design: A Guide to Modeling Site Plans, Terrain and Architecture by Daniel Tal.
  • AutoCAD 2014, Odd Sverre Kolstad, 2013.
  • Computer graphics for Landscape architects: An introduction. By, Ashley Calabria and Jose Buitrago.
  • Ytterligere litteratur eller web-lenker gis etter behov.
 • Fullført første semester av M-LA, M-BYREG og normalt femte semester av B-LI
 • Mappevurdering. Individuelle oppgaver vurderes etter de kriteriene gitt i oppgavebeskrivelsen. 80% av alle oppgavene må være godkjent for å få bestått.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • En ekstern sensor evaluerer studentarbeidene samt innholdet og oppbygningen av emnet.
 • Innleveringsoppgavene varierer innenfor de ulike modulene. Alle obligatoriske oppgaver for hver modul skal leveres ved avslutningen av gjeldende modul.
 • Pga kapasitet (data og veiledning) så tilbys emnet kun for studenter som har emnet obligatorisk
 • Flipped classroom: Ca 30 % forelesninger og ca 70 % eget arbeid med prosjektoppgaver.
 • B-LI, M-LA, M-BYREG
 • GSK