Course code LAA250

LAA250 Stedsutvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Yael Shelley Egoz
Medvirkende: Anne Charlotte Helleland, Marius Grønning
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
80
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen,
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: Studenter fra M-LA, M-BYREG, 2 årstrinn
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Landskapsteori , Den europeiske landskapskonvensjonen, stedsutvikling, urbane systemer, strategiske visjoner , offentlig deltakelse , bærekraft , landskapsøkologi , grønn og blå infrastruktur , landskapsanalysemetoder, transportutvikling , demografi , presentasjonsteknikk .
Læringsutbytte:

På slutten av dette kurset skal studentene ha

A. kunnskap og forståelse for :

 • De komplekse sammenhenger nedfelt i begrepet landskapet
 • Se sammenhenger i  multifunksjonelle , økologiske og sosiokulturelle forhold som påvirker stedet og landskapet
 • Analysemetoder
 • Et bredt spekter av emner som er relevante for landskapsarkitektur og planlegging ( se kursinnhold )

B. Ferdigheter og øve på :

 • Kreativ konseptutvikling
 • Valg av romlige analysemetoder
 • Utforske og formidle romlig analyse gjennom skisser og tekst
 • Romlig planlegging i en kompleks sammenheng
 • Digitale verktøy , layout kart og fotomateriale
 • Utforskning av scenariobygging
 • Utvikling av visjonære planer
 • Digitale verktøy , layout kart og fotomateriale
 • Grafisk presentasjonsteknikk
 • Muntlig presentasjon
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppe- og individuelle oppgaver, ekskursjoner .
Læringsstøtte:
Lærere vil gi totalt inntil 180 timer veiledning på arbeidsoppgaver.
Pensum:
Diverse artikler, bokkapitler og offentlige dokumenter, samt forelesningsnotater. Anbefalt och obligatoriskt pensum blir kunngjort via Fronter. Anbefalte bøker; Sustainable Landscape Planning The Reconnection Agenda - Paul Selman, and Go with me - Thomas Oles.
Forutsatte forkunnskaper:
Grunnleggende innføringsemner ved et av studieprogrammene Landskapsarkitektur eller By- og regionplanlegging. Grunnleggende IT-kunnskap i  GIS og Adobe
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, øvinger og arbeidsoppgaver (spesifiseres ved oppstart av emnet), seminarer og felles presentasjoner.
Vurderingsordning:
10% skriftlig oppgave (individuell),  40% steds- og landskapsanalyse (gruppe),  50% problemforståelse (gruppe)
Sensor:
En ekstern sensor vil vurdere gruppeoppgavene . Den skriftlige oppgaven og analyse og scenario bygging vil bli evaluert internt .

 
Merknader:
Deltakere i emnet må forvente at undervisningen vil foregå både på engelsk og på norsk. Engelskspråklige studenter vil få spesiell oppfølging der det er nødvendig.
Normert arbeidsmengde:
600 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
30 timer forelesninger, 35 timer gjennomganger, 35 timer seminarer, 23 timer ekskursjoner, 110 timer gruppearbeid
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått