Course code LAA221

LAA221 Profesjonskurs I. Anbuds- og prosjektdokumenter

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Ola Asbjørn Bettum
Medvirkende: Kirsten Grindaker Lunde
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for landskapsplanlegging
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 60 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-LA; M-PV; B-LI
Emnets innhold:
Forelesninger: Emnets hoveddel er forelesninger. De viktigste standarder, tekniske byggforskrifter og annet regelverk gjennomgås. Det gjennomføres et intensivkurs i bruk av IT-basert beskrivelsesprogram for nyanlegg og skjøtsel. Semesteroppgave: Gjennom kurset skal det leveres prosjektoppgaver som reflekterer de temaer som tas opp. Det skal blant annet utarbeides en fullstendig anleggsbeskrivelse etter NS 3420 av et nyanlegg og skjøtsel av et grøntanlegg.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne utarbeide enkle prosjektdokumenter for et grøntanlegg etter gjeldende norsk standard. Studentene skal utvikle selvstendig, kritisk refleksjon omkring utvikling og skjøtsel av grøntanlegg
Læringsaktiviteter:
Kurset er bygget opp rundt en forelesningsrekke. I tilknytning til forelesningene vil det bli gitt henvisninger til aktuelle artikler og annen litteratur som er relevant for emnet. Det skal utarbeides semesteroppgaver. Feltbefaring.
Læringsstøtte:
Studentene fåri forbindelse med semesteroppgaven veiledning i grupper.
Pensum:
Aktuelle tidskriftartikler og annen litteratur deles ut underveis i emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
De to første studieårene for M-LA og det første studieåret for B-LI må være gjennomført, eventuelt tilsvarende .
Anbefalte forkunnskaper:
Generell anleggsteknisk kompetanse.
Obligatorisk aktivitet:
Krav om 80 % deltakelse på forelesninger, seminarer og på utferd fordi det er lite lærebokstoff i dette emnet.
Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Sensor:
Kursinnhold og struktur vurderes av ekstern sensor, som evaluerer et utvalg av de leverte oppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Total arbeidsmengde er 150 timer hvorav 95 timer brukes til arbeid med semesteroppgaven.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Forelesninger/demonstrasjoner: 35 timer. Seminarer: 12 timer. Befaring: 8 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått