Course code KJM360

KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Deborah Helen Oughton
Medvirkende: Per Strand, Yevgeniya Tomkiv
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: År med partall. Undervises neste gang i 2022
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 6; Maksimum 25
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, juniblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-RAD, M-MINA, M-KJEMI.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Virkning av forurensninger (radionuklider, metaller osv) på mennesker og miljø. Biologiske effekter, virkning av strålingsdoser, kreft, økotoksikologi etc. Risikovurdering på miljø og helse. Mottiltak og utbedring av skader. Miljøetikk: Filosfofi og prinsipper, internasjonal politikk og overensstemmelser.
Læringsutbytte:
Studentene skal forstå grunnlaget for vurdering av miljøgifters virkning på miljøet og mennesker. Studentene skal kunne anvende kunnskap for å kjøre enkelt risikovurdering av en miljøgift eller stressør
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner, bruk av \"model of assessment\" verktøy, måling. Semesteroppgave (Risikovurdering Assignment )
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Suter, A.J. Ecological Risk Assessment, CRC Press, 2006 Pluss Utdelte notater, artikler og rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:
MINA200 and either FM310 or KJM350/352
Anbefalte forkunnskaper:
Ecology or Environmental Science Radiation protection or Radioecology (KJM350, KJM351/3)
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på 80% av forelesningene og øvelser
Vurderingsordning:

Oppgave

  • Semesteroppgave teller 100%. Karakterregel Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor i tråd med NMBUs regler.
Normert arbeidsmengde:
Total 250 timer. 100 timer forelesninger/demonstrajoner, 100 timer semester oppgaver, 25 timer selv studies 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesninger: 52 timer

Tool demonstration/practicals: 20 timer

Seminar/ Assignment presentations: 8 timer. 

Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått