Detaljer om emnet KJM360

KJM360 Vurdering av helse- og miljørisiko

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Deborah Helen Oughton
Medvirkende: Per Strand, Yevgeniya Tomkiv
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: År med partall. Undervises neste gang i 2020.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 6; Maksimum 25
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, juniblokka.
Første gang: Studieår 2008-2009
Fortrinnsrett: M-RAD, M-MINA, M-KJEMI.
Emnets innhold:
Virkning av forurensninger (radionuklider, metaller osv) på mennesker og miljø. Biologiske effekter, virkning av strålingsdoser, kreft, økotoksikologi etc. Risikovurdering på miljø og helse. Mottiltak og utbedring av skader. Miljøetikk: Filosfofi og prinsipper, internasjonal politikk og overensstemmelser.
Læringsutbytte:
Forstå grunnlaget for vurdering av miljøgifters virkning på miljøet og mennesker. Kunne anvende kunnskap for å kjøre enkelt risikovurdering av en miljøgift
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, demonstrasjoner, bruk av \"model of assessment\" verktøy, måling. Semesteroppgave (Risikovurdering Assignment )
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Suter, A.J. Ecological Risk Assessment, CRC Press, 2006 Pluss Utdelte notater, artikler og rapporter.
Forutsatte forkunnskaper:
MINA200 and either FM310 or KJM350/352
Anbefalte forkunnskaper:
Ecology or Environmental Science Radiation protection or Radioecology (KJM350/2, KJM351/3)
Vurderingsordning:
Semesteroppgave teller 100%. Karakterregel Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor i tråd med NMBUs regler.
Merknader:

Det vil være intensiv forelesningsperiode (30t) i juniblokk. Muntlig eksamen, presentasjon av oppgaver arbeid med egne semesteroppgaver i juniblokk. Innlevering av semesteroppgave etter avtale i august.

Kurset holdes bare dersom det er minst 6 påmeldte studenter

Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 30 timer Feltarbeid/demonstrasjon: 20 timer Seminar/ Presentasjoner: 10 timer. Egeninnsats (risikovurdering assignment): 240 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått