Course code KJM314

KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Roland Peter Kallenborn
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Dag Ekeberg, Siri Merete Grønhovd, Yngve Henning Stenstrøm, Morten Sørlie, Laura Röhler
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemester. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemester .
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg en rekke anvendelsområder for organisk analytisk kjemi: HPLC, kolonnekromatografi etc. for opprensing og isolering av organiske stoffer. GC/MS: innen miljøkjemi og bestemmelse av miljøgifter.LC/MS GC/MS: for produktkontroll i tekniske anvendelser og syntese. LC/MS, GC/MS: for rensing og produktkontroll innen legemiddel- og matproduksjon. Kritisk metodevalidering og kvalitetskontroll vil være en integrert del av både forelesninger og praktiske øvelser.
Læringsutbytte:
Grunnlegende kunnskap om den praktiske anvendelsen av organisk-analytiske metoder som et viktig verktøy i en rekke applikasjoner vil formidles. Bruksområder som teknisk kontroll, produktkontroll, legemiddelproduksjon, miljøkjemi, matsikkerhet og medisinsk kjemi vil inkluderes. Kurset vil bruke både forelesninger og praktiske øvelser som pedagogiske hjelpemidler for å formidle kunnskapen til studentene. Standardmetoder innen kvantitativ, organisk analytisk kjemi skal brukes og benyttes (GC/MS, LC/MS etc). I tillegg skal en del opprensningsmetoder og teknikker introduseres (Silica, Aluminiumoksid-basert kromatografi). Etter gjennomføring av kurset skal kandidatene ha kunnskap om, og kjennskap til, de forskjellige teknikkene i opprensing og kvantifisering av ukjente forbindelser, ved hjelp av organisk-analytiske metoder. Kromatogram-tolkning og prosedyrer for kvantifisering av ukjente forbindelser er et meget sentralt emne i kurset, og kandidatene må bruke tid på datatolkning. Studentene skal kunne validere ulike analytiske metoder, og skal være i stand til å velge egnede metoder innen organisk analytisk kjemi, for å oppnå ønskede resultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og seminarer hvor studentene forventes å være involvert på en konstruktiv og aktiv måte. Dette innebærer at studentene skal presentere et gitt faglig tema i plenum i form av et foredrag. Laboratorieøvelser der studentene må levere en labrapport som skal evalueres før den skriftlige eksamen.
Læringsstøtte:
Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart. Regelmessige seminarer skal holdes for diskusjoner rundt laboratoriearbeidet.
Pensum:
Forelsninger og utvalgte, vitenskapelige publikasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset krever kunnskap i grunnleggende kromatografi (KJM310) og massespektrometri (KJM313) (begge kan tas samtidig).
Anbefalte forkunnskaper:
Metodikk og generelle aspekter innen organisk analytisk kjemi er et viktig redskap for å kunne følge emnet.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kollokviet, seminar og Prosjekt/Laboratorierapport
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen, teller 60 %. Skriftlig rapport, teller 40 %
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 52 timer. Labøvelser: 78 timer. Selvstudium: 170 timer, som også inbefatter semesteroppgave.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer med forelesninger/kollovier og 6 timer laboratorieøvelser per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått