Course code KJM314

KJM314 Anvendt organisk analytisk kjemi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Roland Peter Kallenborn
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Dag Ekeberg, Siri Merete Grønhovd, Yngve Henning Stenstrøm, Morten Sørlie, Laura Röhler
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemester. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemester .
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:
Emnet tar for seg en rekke anvendelsområder for organisk analytisk kjemi: HPLC, kolonnekromatografi etc. for opprensing og isolering av organiske stoffer. GC/MS: innen miljøkjemi og bestemmelse av miljøgifter.LC/MS GC/MS: for produktkontroll i tekniske anvendelser og syntese. LC/MS, GC/MS: for rensing og produktkontroll innen legemiddel- og matproduksjon. Kritisk metodevalidering og kvalitetskontroll vil være en integrert del av både forelesninger og praktiske øvelser.
Læringsutbytte:
Grunnlegende kunnskap om den praktiske anvendelsen av organisk-analytiske metoder som et viktig verktøy i en rekke applikasjoner vil formidles. Bruksområder som teknisk kontroll, produktkontroll, legemiddelproduksjon, miljøkjemi, matsikkerhet og medisinsk kjemi vil inkluderes. Kurset vil bruke både forelesninger og praktiske øvelser som pedagogiske hjelpemidler for å formidle kunnskapen til studentene. Standardmetoder innen kvantitativ, organisk analytisk kjemi skal brukes og benyttes (GC/MS, LC/MS etc). I tillegg skal en del opprensningsmetoder og teknikker introduseres (Silica, Aluminiumoksid-basert kromatografi). Etter gjennomføring av kurset skal kandidatene ha kunnskap om, og kjennskap til, de forskjellige teknikkene i opprensing og kvantifisering av ukjente forbindelser, ved hjelp av organisk-analytiske metoder. Kromatogram-tolkning og prosedyrer for kvantifisering av ukjente forbindelser er et meget sentralt emne i kurset, og kandidatene må bruke tid på datatolkning. Studentene skal kunne validere ulike analytiske metoder, og skal være i stand til å velge egnede metoder innen organisk analytisk kjemi, for å oppnå ønskede resultater.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og seminarer hvor studentene forventes å være involvert på en konstruktiv og aktiv måte. Dette innebærer at studentene skal presentere et gitt faglig tema i plenum i form av et foredrag. Laboratorieøvelser der studentene må levere en labrapport som skal evalueres før den skriftlige eksamen.
Læringsstøtte:
Kontortid bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart. Regelmessige seminarer skal holdes for diskusjoner rundt laboratoriearbeidet.
Pensum:
Forelsninger og utvalgte, vitenskapelige publikasjoner.
Forutsatte forkunnskaper:
Kurset krever kunnskap i grunnleggende kromatografi (KJM310) og massespektrometri (KJM313) (begge kan tas samtidig).
Anbefalte forkunnskaper:
Metodikk og generelle aspekter innen organisk analytisk kjemi er et viktig redskap for å kunne følge emnet.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kollokviet, seminar og Prosjekt/Laboratorierapport
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen, teller 60 %. Skriftlig rapport, teller 40 %
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 52 timer. Labøvelser: 78 timer. Selvstudium: 170 timer, som også inbefatter semesteroppgave.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer med forelesninger/kollovier og 6 timer laboratorieøvelser per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått