Course code KJM313

KJM313 Massespektrometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Medvirkende: Hanne Marie Devle, Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 (KJM313 + KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter på Masterprogrammet i Kjemi (M-KJEMI) og Masterprogrammet i teknologi, retning kjemi og bioteknologi (M-KB).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight og ionefelle-instrumenter. Emnet omhandler tolkning av massespektra, og hvilken type ioniseringsmetoder som benyttes til forskjellige analyser.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene vil få avansert kunnskap om anvendelse av massespektrometri.

Ferdigheter

De vil få ferdigheter til å benytte massespektrometri for identifisering av organiske og biologiske forbindelser.

Gerenell kompetanse

Kandidatene vil få generell kompetanse i de forskjellige teknikkene som separerer ioner i et massespektrometer. Spektertolkning er sentalt i tema. Studentene skal kunne de forskjellige fragmenteringsmekanismer av ulike forbindelser ved forskjellige ioniseringsmetoder. Studentene skal kunne kommunisere om hvordan man forbereder og presenterer teknisk og vitenskapelig informasjon, både med spesialister og til almenheten.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:

Kontortid som bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.

Canvas.

Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
  • Organisk kjemi, KJM210 eller tilsvarende
  • Analytisk kjemi, KJM240 eller tilsvarende
  • Fysikalsk kjemi, KJM230 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
KJM310, Kromatografi eller tilsvarende. 
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timerForberedelse til forelesninger: 40 timerSelvstudium: 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 sp reduksjon for dem som har tatt KJM410.
Undervisningstid:
2 timer forelesninger per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått