Course code KJM313

KJM313 Massespektrometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40 (KJM313 + KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter på Masterprogrammet i Kjemi (M-KJEMI) og Masterprogrammet i teknologi, retning kjemi og bioteknologi (M-KB).
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight og ionefelle-instrumenter. Emnet omhandler tolkning av massespektra, og hvilken type ioniseringsmetoder som benyttes til forskjellige analyser.
Læringsutbytte:
Studentene vil få både teoretisk og praktisk kunnskap om anvendelse av massespektrometri, som bl.a. GC-MS, MALDI-MS og LC-MS. De vil bli istand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser. Kandidatene vil få kjennskap til de forskjellige teknikkene som separerer ioner i et massespektrometer, som feks. kvadrupol (Q), sektorinstrument (B og ESA), "time of flight" (TOF) og ionefeller. Spektertolkning er meget sentalt i emnet, og studentene forventes å bruke tid på dette. Studentene skal kunne de forskjellige fragmenteringsmekanismer av ulike forbindelser ved forskjellige ioniseringsmetoder.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:

Kontortid som bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.

Canvas.

Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
  • Generell kjemi, KJM100 eller tilsvarende
  • Organisk kjemi, KJM210 eller tilsvarende
  • Analytisk kjemi, KJM240 eller tilsvarende
  • Fysikalsk kjemi, KJM230 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
KJM310, Kromatografi eller tilsvarende. 
Vurderingsordning:
Skriftlig slutteksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timerForberedelse til forelesninger: 40 timerSelvstudium: 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 sp reduksjon for dem som har tatt KJM410.
Undervisningstid:
2 timer forelesninger per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått