Course code KJM313

KJM313 Massespektrometri

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Dag Ekeberg
Medvirkende: Roland Peter Kallenborn
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Min. 6 (til sammen på KJM313 og KJM410).
Max. 40 (ti lsammen på KJM313 og KJM410).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Studenter på Masterprogrammet i Kjemi (M-KJEMI) og Masterprogrammet i teknologi, retning kjemi og bioteknologi (M-KB).
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet tar bl.a. for seg følgende typer massespektrometre: sektor-, quadrupol-, time of flight- og ion cyclotron resonans-instrumenter.
Kurset inneholder tolkning av massespektra, og hvilken type ioniseringer som benyttes til forskjellige typer analyser.
Læringsutbytte:
Studentene vil få både teoretisk og praktisk bakgrunn for anvendelse av massespektrometri, som bl.a. GC-MS, MALDI-MS og LC-MS. De vil være istand til å benytte massespektrometri til identifikasjon av organiske og biologiske forbindelser.
Kandidatene vil få kjennskap til de forskjellige teknikkene som separerer ionener i et massespektrometer, som feks. kvadrupol Q), sektorinstrument (B og ESA), TOF, ionefelle og FT-ICR.
Spektertolkning er et meget sentalt emne i kurset og studentene må bruke tid på spektertolkning. Studentene skal kunne teoriene for de forskjellige fragmenteringene av ulike forbindelser ved forskjellige ionisasjonsmetoder.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger.
Læringsstøtte:

Kontortid som bekjentgjøres i begynnelsen av kursstart.

Fronter.

Pensum:
"Mass Spectrometry, principles and applications", by Edmond de Hoffmann and Vincent Stroobant. ISBN 978-0-470-03311-1
Forutsatte forkunnskaper:
Generell kjemi, KJM100 eller tilsvarende
Organisk kjemi, KJM210 eller tilsvarende
Analytisk kjemi, KJM240 eller tilsvarende
Fysikalsk kjemi, KJM230 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
KJM310, Kromatografi
KJM311, Organisk spektroskopi
KJB200, Biokjemi
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 timer, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter 25 tilfeldig utvalgte besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 26 timer
Forberedelse til forelseninger 40 timer
Selvstudium 234 timer
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 sp reduksjon for de som har tatt KJM410.
Undervisningstid:
2 timer forelesninger per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått