Course code KJM312

KJM312 Naturstoffkjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Trond Vidar Hansen
Medvirkende: Yngve Henning Stenstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Masterstudenter.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forståelse for kjemi er nødvendig for å forstå de grunnleggende prinsippene bak bærekraft og klima slik de er definert i FNs bærekraftmål. Spesielt gjelder dette målene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 og 15. 

Forelesninger gjennom hele semesteret. Felles oppgavegjennomgang.

Studentene vil få en inngående kjennskap til de viktigste stoffklassene innenfor naturstoffer. Spesielt karbohydrater, fettsyrer, terpener, fenoler og alkaloider vil bli gjennomgått i forelesningene og kollokviene. 

Læringsutbytte:

Studentene vil få en inngående kjennskap til de viktigste stoffklassene innenfor naturstoffer, spesielt karbohydrater, fettsyrer, terpener, fenoler og alkaloider. Studentene skal kjenne til både strukturer, karakteristiske biologiske egenskaper ved stoffklassene og viktigste kilder, men også biosyntetiske prinsipper vil være sentralt i kurset. Noen eksempler på isoleringsmetoder, karakterisering og renhetsanalyser vil også bli gjennomgått.

KUNNSKAPER:

Studenten skal:

 • Kunne de viktigste stoffklassene i naturstoffkjemi
 • Kjenne til hva som er karakteristisk for disse stoffklassene.
 • Vite hvor informasjon om de forskjellige stoffklassene kan finnes
 • Kjenne til grunnleggende biologiske og medisinske effekter av disse stoffklassene
 • Kjenne til hvor disse forbindelsene vanligvis finnes
 • Kjenne til de viktigste biosynteseveiene for stoffklassene

FERDIGHETER:

Studenten skal:

 • Kunne plassere en ukjent forbindelse i en rett stoffklasse
 • Kunne dele sammensatte naturstoffer i respektive stoffklasser
 • Sette opp sannsynlige biosynteseveier for naturstoffer

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten skal:

 • Kunne identifisere og plassere en struktur i sin stoffklasse
 • Vite hvordan man kan studere biosynteser av naturstoffer
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier.
Læringsstøtte:

Kontortider som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Canvas.

Pensum:
Paul M. Dewick: Medicinal Natural products. A Biosynthetic Approach. 3rd ed. Detaljert pensumliste vil bli delt ut.
Forutsatte forkunnskaper:
Organisk kjemi KJM210, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende biokjemi.
Vurderingsordning:

3,5 timer skriftlig eksamen, teller 100 %. 

Dersom antall eksamensoppmeldte er 7 eller færre, vil det gis muntlig eksamen.

Sensor:

Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.

Ekstern sensor benyttes ved muntlig eksamen.

Merknader:
Dersom antall eksamensoppmeldte er mellom 7 og 5, vil det gis muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 30 timerKollokvier: 14 timerSelvstudium: 256 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Tre timer (forelesning + oppgavegjennomgang) per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått