Course code KJM312

KJM312 Naturstoffkjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Trond Vidar Hansen
Medvirkende: Yngve Henning Stenstrøm
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Masterstudenter.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Forelesninger gjennom hele semesteret. Felles oppgavegjennomgang.

Studentene vil få en inngående kjennskap til de viktigste stoffklassene innenfor naturstoffer. Spesielt karbohydrater, fettsyrer, terpener, fenoler og alkaloider vil bli gjennomgått i forelesningene og kollokviene. 

Læringsutbytte:
Studentene vil få en inngående kjennskap til de viktigste stoffklassene innenfor naturstoffer, spesielt karbohydrater, fettsyrer, terpener, fenoler og alkaloider. Studentene skal kjenne til både strukturer, karakteristiske biologiske egenskaper ved stoffklassene og viktigste kilder, men også biosyntetiske prinsipper vil være sentralt i kurset. Noen eksempler på isoleringsmetoder, karakterisering og renhetsanalyser vil også bli gjennomgått.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Kollokvier.
Læringsstøtte:

Kontortider som bekjentgjøres i begynnelsen av semesteret.

Canvas.

Pensum:
Paul M. Dewick: Medicinal Natural products. A Biosynthetic Approach. 3rd ed. Detaljert pensumliste vil bli delt ut.
Forutsatte forkunnskaper:
Organisk kjemi KJM210, eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Grunnleggende biokjemi.
Vurderingsordning:

3,5 timer skriftlig eksamen, teller 100%

Dersom antall eksamensoppmeldte er 7 eller færre, vil det gis muntlig eksamen.

Sensor:

Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og retter minimum 25 utvalgte besvarelser.

Ekstern sensor benyttes ved muntlig eksamen.

Merknader:
Dersom antall eksamensoppmeldte er mellom 7 og 5, vil det gis muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 30 timer Kollokvier: 14 timer Selvstudium: 256 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Tre timer (forelesning + oppgavegjennomgang) per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått